test
11.1 C
Jasło
sobota, 15 czerwca, 2024

ASF w powiecie mieleckim. Obradował sztab kryzysowy

Po potwierdzeniu wystąpienia ogniska ASF u padłych dzików znalezionych w Przecławiu, w mieleckim starostwie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Sztab rozpoczął swoje obrady w środowe południe, 9 czerwca. Najważniejsze, aktualne informacje związane z wystąpieniem na terenie powiatu mieleckiego wirusa ASF przekazali zebranym: Powiatowy Lekarz Weterynarii Piotr Chrabąszcz, a także przedstawiciele Nadleśnictwa Tuszyma i kół myśliwskich: Diana, Knieja, Łoś, Ponowa i Cyranka.

Starostwo powiatowe reprezentowali na spotkaniu: Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ryszard Krawiec oraz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Jan Kłodowski. Udział w obradach wzięli także: burmistrzowie Radomyśla Wielkiego i Przecławia: Józef Rybiński i Renata Siembab, przedstawiciele delegowani przez wójtów pozostałych gmin powiatu mieleckiego oraz Prezydenta Miasta Mielca, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Mielcu, WKU, nadleśnictw oraz kół łowieckich.

Podczas spotkania wypracowano działania ograniczające rozprzestrzenianie się ASF w powiecie mieleckim.

Przypomnijmy, że zgodnie z zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 czerwca jako „strefę objętą zakażeniem afrykańskim pomorem świń wokół ogniska ASF” określono:
– gminę Przecław
– gminę Mielec – miejscowości: Goleszów, Boża Wola, Książnice, Podleszany, Wola Mielecka, Rydzów, miasto Mielec
– gminę Wadowice Górne – miejscowości: Grzybów, Piątkowiec, Przebendów Nr 1, Zgórsko, Jamy – kopalnia, Wadowice Górne (przysiółki Wychylówka, Stara Gajówka)
– gminę Radomyśl Wielki – miejscowości Podborze, Partynia, Ruda, Dąbrówka Wisłocka.

Jako, że najważniejszą metodą zwalczania wirusa ASF jest stosowanie zasad bioasekuracji, w strefie objętej zakażeniem zakazuje się:
1) przywożenia do gospodarstwa i wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3) wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar w celu handlu;
4) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów narzędzi i innych przedmiotów, które mogły ulec skażeniu wirusem ASF;
5) uboju świń na własny użytek bez poinformowania właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym fakcie w celu przeprowadzenia badania przedubojowego;
6) wywożenia z gospodarstwa padłych świń do zakładów utylizacyjnych bez uprzedniego poinformowania właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym fakcie w celu pobrania prób do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń;
7) prowadzenia targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń;
8) czasowo prowadzenia polowań i odłowów zwierząt łownych w obwodach łowieckich znajdujących się w strefie objętej zakażeniem, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych prowadzonych indywidualnie.

W strefie objętej zakażeniem nakazuje się:
1) prowadzenie i uaktualnianie spisu świń w gospodarstwach z podziałem na ich kategorie,
2) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie oraz przed wjazdami i wyjazdami z tych gospodarstw, a także przed wejściami i wyjściami z budynków lub pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie. Maty muszą być utrzymywane w stanie stałego nawilżenia środkiem dezynfekcyjnym, aby zapewnić jego skuteczne działanie;
3) oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu po każdym przemieszczeniu: a) świń, b) dzików, c) tusz świń i dzików, d) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń i dzików, e) pasz, f) nawozów naturalnych, g) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie się choroby.
4) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii przez zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich o padłych dzikach;
5) prowadzenie poszukiwania padłych dzików;
6) niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych odstrzelonych dzików wraz z patrochami i narogami do nadzorowanego przez właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii zakładu, położonego w strefie, o którym mowa w § 1, gdzie tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór dzików z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń;
7) wykorzystanie na potrzeby własne myśliwych lub zniszczenie w sposób przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009 r. z późn. zm.), tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do nadzorowanego przez Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 2045 właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii zakładu, po wykluczeniu u tych dzików afrykańskiego pomoru świń w wyniku badań laboratoryjnych. Dziki nie wykorzystane na potrzeby własne myśliwych, bez patrochów, są kwalifikowane jako materiał kategorii 3 oraz podlegają usunięciu zgodnie z art. 14 rozporządzenia nr 1069/2009. Patrochy tych dzików kwalifikowane są jako materiał kategorii 2 oraz podlegają usunięciu i przetworzeniu zgodnie z art. 13 rozporządzenia 1069/2009;
8) zniszczenie, pod urzędowym nadzorem, zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono afrykański pomór świń, kwalifikowanych jako materiał kategorii 1, podlegający usunięciu zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 1069/2009.

Źródło: powiat-mielecki.pl

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj