11.3 C
Jasło
wtorek, 23 kwietnia, 2024

Debata ekspercka w ramach projektu Instytutu Pokarpackiego

Debata odbyła się 30.11.2022 roku tematem debaty eksperckiej w ramach projektu Instytutu Pokarpackiego: „Aktywność obywatelska na wsi – skuteczne metody wspierania i narzędzia polityki”. Projekt organizowany przez Stowarzyszenie Instytut Pokarpacki skupia się na aktywności obywatelskiej na wsi i ma na celu wzmocnienie pozycji organizacji wiedzącej o wiejskich organizacjach obywatelskich oraz ułatwienie wymiany informacji i pomysłów między sektorem naukowo-badawczym, decydentami i praktykami.

W ramach projektu organizowane są debaty eksperckie, podczas których przedstawiane są ciekawe wyniki badań związanych z aktywnością obywatelską na wsi, analizowane są skuteczne metody wspierania tej aktywności oraz instrumenty polityki wobec wsi i ich skutki. W trakcie tej debaty eksperckiej prezentowane także ciekawe przykłady inicjatyw lokalnych i ich analiza przez ekspertów, a także porównywana była sytuacja i narzędzia wspierania organizacji wiejskich w różnych krajach, co pozwala wyciągać wnioski dla Polski. Spotkanie prowadzone było przez doświadczonego moderatora. Stowarzyszenie Instytut Pokarpacki zorganizowało debatę ekspercką pod tytułem „Aktywność obywatelska na wsi – skuteczne metody wspierania i narzędzia polityki” w celu omówienia najlepszych praktyk i narzędzi, które mogą pomóc w rozwijaniu i wspieraniu aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich. Debata składała się z kilku części, zaczynając od prezentacji ciekawych wyników badań związanych z aktywnością obywatelską na wsi.

Eksperci omówili najważniejsze kwestie dotyczące poziomu zaangażowania mieszkańców wiejskich w działania społeczne oraz główne wyzwania, jakie stoją przed organizacjami wiejskimi. Kolejnym elementem debaty była dyskusja nad skutecznymi metodami wspierania aktywności obywatelskiej wsi. Uczestnicy debaty omówili różne modele organizacji społecznych na wsi, takie jak koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia czy inicjatywy lokalne, oraz przedyskutowali ich mocne i słabe strony. Omówili również narzędzia i mechanizmy, które mogą pomóc w rozwijaniu aktywności obywatelskiej na wsi, w tym finansowanie projektów, szkolenia dla liderów społecznych oraz wymianę wiedzy i doświadczeń. Analiza instrumentów polityki wobec wsi lub projektów aktów prawnych i ich skutków dla wsi była kolejnym ważnym punktem debaty. Eksperci omówili, jakie narzędzia polityki mogą wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego na wsi, w tym lokalne strategie rozwoju, programy grantowe czy fundusze europejskie. Poruszono również kwestie regulacji prawnych, które mogą mieć wpływ na aktywność obywatelską na wsi, takie jak ustawy o stowarzyszeniach czy o wolontariacie. Kolejnym elementem debaty była prezentacja ciekawych przykładów inicjatyw lokalnych i ich analiza przez ekspertów. Uczestnicy debaty zaprezentowali różne projekty realizowane na obszarach wiejskich i omówili ich sukcesy oraz wyzwania, jakie trzeba było przezwyciężyć. Przedstawione projekty dotyczyły m.in. ochrony przyrody, upowszechniania kultury czy rozwoju lokalnej gospodarki. Ostatnim punktem debaty była analiza sytuacji organizacji pozarządowych na wsi oraz sposobów ich wsparcia przez politykę publiczną. W ramach dyskusji poruszono kwestie takie jak dostępność funduszy dla organizacji wiejskich oraz możliwości wykorzystania różnych źródeł finansowania, np. środków unijnych czy funduszy prywatnych. Ekspertów zwracali uwagę na potrzebę wzmocnienia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na wsi, w tym poprzez szkolenia i wsparcie doradcze. Wskazywano również na potrzebę poprawy komunikacji między władzami a organizacjami pozarządowymi oraz na istotną rolę, jaką mogą odgrywać liderzy społeczni w inicjowaniu i prowadzeniu działań na rzecz swojego środowiska. Debata zwróciła uwagę na potrzebę stworzenia sprzyjającego środowiska dla rozwoju organizacji wiejskich oraz na konieczność uwzględnienia specyfiki wsi w polityce publicznej. Wskazywano na potrzebę wzmocnienia roli organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityki dla wsi oraz na konieczność lepszej koordynacji działań w tym zakresie.

Ekspertów zwracali również uwagę na potrzebę zwiększenia świadomości społecznej na temat roli i znaczenia organizacji wiejskich oraz na potrzebę wypracowania bardziej efektywnych modeli współpracy między organizacjami a władzami lokalnymi. Podsumowując, debata dotycząca aktywności obywatelskiej na wsi i skutecznych metod jej wspierania oraz narzędzi polityki publicznej przyniosła wiele cennych wniosków i rekomendacji, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu specyfiki działania organizacji wiejskich oraz w efektywnym wspieraniu ich działań.

Eksperci:

Krzysztof Dobosz – Stowarzyszenie Młodzi Aktywni

Michał Rzepka – Stowarzyszenie Młodzi Dla Brzozowa

Krzysztof Kisała – Fundacja Energia Dla Rzeszowa

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj