test
23.2 C
Jasło
sobota, 15 czerwca, 2024

Debata o przyszłości Podkarpacia

Wyzwania strategiczne, transformacja gospodarcza i kierunki rozwoju województwa podkarpackiego oraz tendencje rozwoju kapitału społecznego i ludzkiego – to tylko niektóre tematy podejmowane na dziesiątym posiedzeniu Podkarpackiego Forum Terytorialnego, które odbyło się w urzędzie marszałkowskim.

W dyskusji udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, przedstawicieli partnerów gospodarczych i społecznych, instytucji naukowych, badawczych oraz rozwojowych, w tym Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Krzysztof Sobolewski – Poseł na Sejm RP oraz gen. bryg. Andrzej Popko – Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Forum uroczyście otworzył marszałek Władysław Ortyl, który powitał wszystkich uczestników, a w swojej wypowiedzi nawiązał do idei Podkarpackiego Forum Terytorialnego:

Na Podkarpackim Forum Terytorialnym już wielokrotnie mieliśmy możliwość podejmowania różnych tematów. Ta płaszczyzna współpracy, debaty i dyskusji jest niezmiernie istotna w odniesieniu do kreowania polityki rozwoju, która jest związana z kolejnymi generacjami naszych dokumentów strategicznych, w szczególności Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego – mówił marszałek, który odniósł się do planów rozwojowych Podkarpacia:

W strategii zakładamy, że chcemy być liderem pośród województw Polski Wschodniej i to się nam oczywiście udaje, ale naszą ambicją jest liderować przemianom społeczno-gospodarczym w kraju. To jest trudniejsze zadanie, choć udaje nam się je zrealizować w obszarze innowacji, co nas oczywiście cieszy i jest naszym takim wielkim bagażem na przyszłość. Myślę, że jak ten bagaż, ten worek z prezentami innowacyjnymi rozwiążemy wtedy będziemy dopiero widzieć bardzo dobre efekty naszej pracy – powiedział.

Wicemarszałek Ewa Draus w swojej prezentacji zwróciła uwagę na trendy i procesy, które mają miejsce na Podkarpaciu:

Koniec roku to czas podsumowania i pokazania efektów podejmowanych działań w minionej już perspektywie finansowej. Dla samorządu województwa to jednocześnie czas zakończenia dekady realizacji Strategii Województwa Podkarpackiego – Podkarpacie 2020, kiedy dostępnych jest już większość wskaźników społeczno-gospodarczych, które najbardziej obrazują sytuację naszego województwa. Ich analiza skłoniła nas do przedstawienia zmian w województwie podkarpackim na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, które zamyka jednocześnie okres przed pandemią. Taka perspektywa czasowa pozwoliła wyodrębnić trendy i procesy, które zaistniały na Podkarpaciu pod wpływem działań samorządu województwa, ale także polityki krajowej oraz sytuacji poza granicami Polski – mówiła wicemarszałek Draus, która zwróciła uwagę na wzrost PKB Podkarpacia:

Gospodarka Podkarpacia bardzo dynamicznie się rozwija i zmniejszamy dystans do innych województw. Wartość PKB ogółem, jak też w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosła skokowo. Pod tym względem staliśmy się liderem tempa rozwoju w całym kraju. Ten szybki wzrost wartości PKB z jednej strony wynika z niskiej bazy gospodarczej, z jakiej startowaliśmy, a z drugiej z tego, że cała Polska zanotowała bardzo duży wzrost w tym okresie.

Tematykę transformacji gospodarczej województwa podkarpackiego w latach 2010-2020 omówił dr hab. Bogusław Plawgo z Uniwersytetu w Białymstoku. O tendencjach rozwoju kapitału społecznego i ludzkiego Podkarpacia w tym samym okresie mówiła dr Małgorzata Wosiek z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Natomiast dyfuzję procesów rozwojowych w województwie podkarpackim omówił dr Krzysztof Piróg z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z kolei prof. dr hab. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej zastanawiał się, czy strategia województwa w przyszłości powinna być kontynuowana czy też powinna ulec przebudowie.

Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki zapewniała o wsparciu rozwoju województwa podkarpackiego ze strony administracji rządowej:

Polityka regionalna jest domeną samorządu województwa, natomiast administracja rządowa nieustannie wspiera w realizacji celów strategicznych – marszałka, zarząd województwa i wszystkie samorządy różnych szczebli. Kluczową kwestią było zrealizowanie programów związanych z rozwojem dróg lokalnych, co było skierowane w głównej mierze do samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Aż 867 mln złotych przeznaczyliśmy na rozwój tej infrastruktury drogowej w latach 2016-2020. Ważnym czynnikiem, który wpłynął także na poprawę infrastruktury w województwie był Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. W ramach czterech naborów przekazanych zostało ponad 1 mld złotych. To oznacza, że w ramach wspierania przez rząd rozwoju infrastruktury samorządów województwa podkarpackiego prawie 2 mld złotych zostało przeznaczone z budżetu państwa zarówno na drogi, jak też na inne działania o charakterze infrastrukturalnym – podkreślała wojewoda.

Podkarpackie Forum Terytorialne powołane zostało uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w 2013 roku. Zgodnie z zapisami uchwały PFT jest organem opiniodawczo-konsultacyjnym, działającym przy Zarządzie Województwa Podkarpackiego. Pełni funkcje koordynacyjne i monitorująco-ewaluacyjne oraz stanowi płaszczyznę do dyskusji o kierunkach rozwoju regionu, wymiany informacji i doświadczeń między interesariuszami polityki regionalnej z terenu województwa.

Źródło: podkarpackie.pl

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj