4 C
Jasło
niedziela, 21 kwietnia, 2024

Deinstytucjonalizacja usług społecznych tematem konferencji w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie

„Deinstytucjonalizacja usług społecznych – dobre praktyki” – to temat konferencji, która odbyła się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie z udziałem wojewody Ewy Leniart, przedstawicieli Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i Fundacji Flexi Mind.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej w MRiPS oraz Fundację Flexi Mind.  W konferencji uczestniczyli przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa podkarpackiego, w szczególności: ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

Uczestników powitała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

– Nasze województwo bez wątpienia jest regionem, w którym mnóstwo ciekawych i dobrych rozwiązań ma miejsce, ale z drugiej strony wiemy, że  społeczeństwo Podkarpacia to także nowe wyzwania  i nowe potrzeby w tym zakresie. Dostrzegamy bowiem, że osoby wymagające wsparcia dobrze funkcjonują i czują się komfortowo, pozostając w swoim środowisku naturalnym, domowym, mając wsparcie w społeczności lokalnej, dlatego tak ważna jest deinstytucjonalizacja, a ona z kolei wymaga reorganizacji i  redefinicji usług, które w w tym zakresie można świadczyć, także wymiany dobrych praktyk i rozwiązań – mówiła wojewoda.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane założenia deinstytucjonalizacji, projektu i regulaminu konkursu grantowego, który realizowany będzie w ramach ww. projektu pozakonkursowego. Ponadto przedstawiono ideę deinstytucjonalizacji oraz dobre praktyki – m.in.: rozwój usług opiekuńczych, w tym usług sąsiedzkich, rozwój mieszkalnictwa wspomaganego i treningowego, deinstytucjonalizacji domów pomocy społecznej. Po prelekcjach przyszedł czas na dyskusję i wymianę spostrzeżeń.

Najważniejsze założenia deinstytucjonalizacji zostały określone w „Strategii rozwoju usług społecznych, polityka publiczna na lata 2021- 2023” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Proces ten to przechodzenie od opieki o charakterze instytucjonalnym do opieki świadczonej w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej.

Na konieczność rozwoju i integracji usług społecznych wskazuje się w dokumentach programujących polityki publiczne Unii Europejskiej. Priorytetem jest rozwój kompleksowych lokalnych systemów usług społecznych użyteczności publicznej, świadczących dostęp dla ogółu mieszkańców. Ważnym elementem unijnej agendy jest strategia deinstutucjonalizacji oznaczająca rozwój wsparcia środowiskowego, które oparte na dostępnych na poziomie lokalnym usługach, pozwala ograniczyć liczbę placówek całodobowego pobytu.

Proces deinstytucjonalizacji będzie obejmował działania zmierzające do rozwoju usług społecznych w społeczności lokalnej. Obszary, których dotyczy to: opieki nad dzieckiem, w tym z niepełnosprawnością, opieki nad osobami starszymi, wsparcie osób z niepełnosprawnościami, wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w kryzysie, wsparcie osób doświadczających bezdomności.

Źródło: rzeszow.uw.gov.pl

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj