14 C
Jasło
piątek, 14 czerwca, 2024

Droga powiatowa Załuż – Lesko doczeka się w końcu modernizacji

Zniszczona droga powiatowa Załuż – Lesko w końcu doczekała się przebudowy. Prace rozpoczną się już w maju, a wykona je Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z Sanoka. Wartość inwestycji realizowanej przez Powiat Sanocki wynosi 6 911 100,00 zł, z czego 3 855 459,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jest duża szansa, że inwestycję wesprze także Nadleśnictwo Brzozów, przekazując 500 000,00 zł.

W ramach zadania zaprojektowano prace przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe i wykończeniowe.

– Powstanie m.in. nowa nawierzchnia na długości 2 636 mb, chodnik na dł. 540 mb, 16 zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej, 15 miejsc postojowych – wylicza starosta Stanisław Chęć.  – Zostaną też utwardzone pobocza o szer. 0,75m., powstanie oznakowane i oświetlone bezpieczne przejście dla pieszych.

Prace potrwają do listopada br.

– Z roku na rok przybywa na polskich drogach samochodów, a co się z tym wiąże, pogarsza się stan nawierzchni dróg – mówi Andrzej Chrobak, członek Zarządu Powiatu Sanockiego.  – Całymi latami nieremontowane, popadają w stopniową degradację, powodując narastającą irytację użytkowników szlaków komunikacyjnych. Przykładem takiej arterii jest droga Załuż – Lesko. Próby pozyskania środków na jej remont mają swoją dość długą historię.

W czerwcu 2019 roku Zarząd Powiatu Sanockiego zlecił opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi, po czym uzyskał szereg niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień wymaganych przepisami prawa, co umożliwiło dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych.

Pierwszy wniosek o dofinansowanie, złożony w obecnej kadencji przez Powiat Sanocki, nie uzyskał wystarczającej ilości punktów.

– Zarząd Powiatu Sanockiego, biorąc pod uwagę wolę i determinację mieszkańców, a także fakt, że jest to alternatywna droga w stosunku do korkującej się drogi krajowej nr 28 zdecydował o ponowieniu wniosku składanego do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – wyjaśnia radny Andrzej Chrobak. – I udało się. Ogromne podziękowania należą się Wydziałowi Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Sanoku, który tak przepracował pierwotny wniosek, że uzyskał wystarczającą ilość punktów i tym samym możemy przystąpić do podpisania umowy z wykonawcą na niebagatelną kwotę  6 911 100,00 zł. Mam nadzieję, że już końcem bieżącego roku użytkownicy drogi prowadzącej przez Załuż będą się nią poruszać bez stresu spowodowanego koniecznością omijania co gorszych odcinków jezdni. 

Do kwestii przebudowy drogi Załuż – Lesko odniósł się również Stanisław Lewicki, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sanockiego.

– Ostatnia sesja zapisze się w kronikach Powiatu jako historyczna – podkreśla radny Lewicki. – Pełniąc po raz trzeci mandat radnego, nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek Rada Powiatu podjęła podczas jednej sesji uchwały, które w sumie zabezpieczają ponad 46 mln zł na inwestycje, w szczególności drogowe. Wśród nich znalazła się uchwała w sprawie przebudowy drogi Załuż – Lesko w miejscowości Załuż, bardzo długo oczekiwana i potrzebna strategiczna inwestycja, nie tylko ze względów społecznych, ale i gospodarczych, komunikacyjnych oraz wizerunkowych. Nie posiadam się z radości, że do tego doszło i mam wielką satysfakcję, ponieważ Mieszkańcy Załuża, na czele z Panią Sołtys i Panią Radną, wielokrotnie prosili mnie o pomoc w tej sprawie podczas zebrań i różnego rodzaju spotkań. Zwracali się też do mnie inni ludzie, korzystający z tej drogi. Mówiłem wówczas, że na pewno ją zrobimy i udało się! Radość moja jest tym większa, że przewodniczyłem obradom sesji, na której zapadła decyzja. Droga ta była prawdziwą piętą Achillesową Powiatu od początku jego istnienia w nowej rzeczywistości. Mimo wielu podejmowanych prób nie zdołano doprowadzić do powstania projektu oraz decyzji o jej przebudowie. Teraz się udało, toteż mogę zameldować swoim wyborcom wykonanie zadania. Dziękuję Zarządowi Powiatu za decyzję i skuteczne wnioskowanie, Urzędnikom przygotowującym tę inwestycję, Pani Wojewodzie za przydzieloną dotację oraz całej Radzie Powiatu za podjęcie uchwały. Dziękuję też Mieszkańcom Załuża za upór i konsekwentne zabieganie i lobbowanie w tej sprawie. Wierzę, że nowe wnioski o dofinansowanie złożone przez Zarząd Powiatu Sanockiego pozwolą realizować inwestycje w kolejnych miejscowościach, w których remontu wymagają zaniedbane drogi i chodniki. 

Źródło: powiat-sanok.pl

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj