4 C
Jasło
niedziela, 21 kwietnia, 2024

Fundusze Norweskie dla niżańskich placówek oświatowych

W Urzędzie Gminy i Miasta Nisko, 7 grudnia br., zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą i Miastem Nisko a Powiatem Niżańskim.

Porozumienie to ma na celu wspólną realizację trzech zadań w ramach prowadzonego przez Gminę i Miasto Nisko szerszego projektu pn. „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno – gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu Państwa. Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwój Lokalny, w którym wniosek przygotowany przez Gminę Nisko został bardzo wysoko oceniony i sklasyfikowany na 9 miejscu w Polsce.

Porozumienie, ze strony Lidera – Gminy i Miasta Nisko, podpisali Burmistrz Gminy Waldemar Ślusarczyk oraz Skarbnik Gminy Maria Nabrzeska, zaś ze strony Partnera Projektu – Powiatu Niżańskiego, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach oraz Skarbnik Powiatu Maria Bednarz. Umowę zawarto przy udziale Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zbigniewa Kotuły oraz całego zespołu projektowego, który odpowiadał za przygotowanie przedsięwzięcia.

– Projekt norweski wymagał olbrzymiego nakładu pracy, która to właśnie teraz zaowocowała. Dzisiaj te owoce przelewamy na papier i podpisujemy umowę o współpracy dotyczącą m.in. zmiany myślenia i sposobu kształcenia naszej młodzieży oraz podniesienia jakości nauczania. Projekt bardzo duży, opiewający na 3,5 mln euro, a z niego razem z wkładem własnym Powiatu kwotę ponad 1 185 000 zł chcemy wykorzystać m.in. na doposażenie pracowni językowych i informatycznych – mówił Waldemar Ślusarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

Partnerstwo z Powiatem Niżańskim ma na celu stworzenie spójnego systemu edukacji w obszarze nowoczesnych technologii i nauczania języków obcych. Założenia tego programu zostały wspólnie opracowane z dyrektorami wszystkich szkół z terenu gminy oraz nauczycielami, którzy będą bezpośrednio włączeni w realizację tego systemu. Dążeniem osób zaangażowanych w program jest podniesienie jakości nauczania informatyki oraz języków obcych począwszy od najmłodszych mieszkańców Gminy, aż do poziomu kształcenia w szkołach średnich. W związku z tym, planowane jest przygotowanie pracowni, laboratoriów informatycznych i językowych w szkołach podstawowych oraz w szkołach średnich. Dzięki temu uczniowie z niżańskich szkół będą przygotowani do podejmowania zawodów na nowoczesnych i przyszłościowych kierunkach. Stworzy to ponadto nowe szanse rozwoju dla mieszkańców i pomoże otworzyć się miastu na nowe wyzwania i potencjały rozwojowe.

– Cieszę się, że szkoły na terenie Gminy Nisko dla których organem prowadzącym jest Powiat Niżański wzbogacą się o nowe pracownie, a kadra będzie miała możliwość uczestnictwa w szeregu działań szkoleniowych. Takie połączenie działań z Gminą Nisko i realizacja kompleksowego przygotowania dzieci i młodzieży do życia w świecie, w którym znajomość języków obcych i nowoczesnych technologii jest niezbędna, stanowi przykład dobrej współpracy samorządów. Dziękuję władzom Gminy za możliwość uczestniczenia w tak niebagatelnym, realizowanym w różnych obszarach, wspólnym projekcie –  mówił Robert Bednarz Starosta Niżański.

Powiat Niżański w ramach partnerstwa otrzyma wsparcie na stworzenie i doposażenie kilku pracowni w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej. Będą to pracownie języka angielskiego, języka niemieckiego, grafiki komputerowej, informatyki, elektryczno – elektroniczna, elektryczna oraz pracownia montażu elektrycznego. Nowe pracownie, językowa i informatyczna, powstaną również w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku. Dodatkowo, w ramach projektu, przewiduje się realizację działań szkoleniowych podnoszących kompetencje kadry nauczycielskiej obu szkół do prowadzenia zajęć w zakresie nowoczesnych kierunków zawodowych i kompetencji językowych.

Podsumowaniem współpracy będzie realizacja wspólnych działań związanych z ożywieniem przedsiębiorczości na terenie Gminy i Miasta Nisko poprzez organizację zajęć dla nauczycieli i uczniów z zakresu nauki przedsiębiorczości i jej rozwijania. Ważnym elementem tego działania będą również wspólne wizyty studyjne u lokalnych przedsiębiorców i firm krajowych świadczących usługi informatyczne.

Szacowana wartość projektu współpracy wynosi 1 185 966 zł, z czego 748 123 zł stanowi wartość dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu Państwa. Kwota ta zostanie przekazana przez Gminę Nisko na rzecz Partnera – Powiatu Niżańskiego. Dodatkowo Powiat Niżański wniesie w realizację przedsięwzięcia wkład własny w kwocie 437 843 zł oraz przeznaczy dodatkową kwotę ok. 100 tyś. zł na remonty i zakup niezbędnego wyposażenia.

Projekt partnerski realizowany będzie do 2024 r.

Zdjęcia: UGiM Nisko

Źródło: powiatnizanski.pl

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj