1.7 C
Jasło
wtorek, 23 kwietnia, 2024

Jakie szanse i wyzwania stoją przed Makroregionem Karpackim w obliczu Europejskiego Zielonego Ładu?

Przed jakimi wyzwaniami i szansami stoi Makroregion Karpacki w obliczu Europejskiego Zielonego Ładu? Na to pytanie wspólnie poszukiwali odpowiedzi uczestnicy konferencji, która odbyła się w ramach 3. Tygodnia Strategii Makroregionalnych Unii Europejskiej. Wśród tematów była też sytuacja w Ukrainie.

Udział w dyskusji dotyczącej Makroregionalnej Strategii Karpat wzięli m.in.: Grzegorz Puda – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Maciej Golubiewski – szef gabinetu Janusza Wojciechowskiego – Europejskiego Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Józef Gawron – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Adrian Teban – burmistrz miasta Cugir w Rumunii, sprawozdawca opinii Europejskiego Komitetu Regionów pn. w kierunku bezemisyjnego transportu drogowego: rozwój infrastruktury paliw alternatywnych i wzmocnienie norm emisji CO2, Harald Egerer – dyrektor sekretariatu Konwencji Karpackiej w Wiedniu, Jacek Szlachta – polski ekonomista, profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, ekspert w dziedzinie spójności i rozwoju oraz Simon Škvor – dyrektor Centrum Rozwoju Doliny Soczy ze Słowenii. Samorząd województwa reprezentował marszałek Władysław Ortyl.

Grzegorz Puda, minister Funduszy i Polityki Regionalnej podkreślał w swoim wystąpieniu znaczenie Strategii Karpackiej w dalszym rozwoju Unii Europejskiej:

Karpaty szczególnie zasługują na większą uwagę, bo mówimy o obszarze gdzie krzyżują się strategiczne interesy polityczne i gospodarcze. Strategia Karpacka jest jednym z tych dokumentów, który powinien być zadbany, który powinien być bardziej wyróżniony chociażby dlatego, że ten obszar to miejsce, w którym krzyżują się granice Europy Zachodniej i Wschodniej. Tu przebiega także wschodnia granica Unii Europejskiej, a to oznacza, że jest ona ważnym polem unijnej polityki sąsiedztwa, czy promowania wspólnego systemu wartości – powiedział.

Minister zwrócił też uwagę na to, że Karpaty powinny zaistnieć w świadomości europejskiej, jako region istotny z punktu widzenia rozwoju całej Wspólnoty:

Musimy pozwolić Karpatom zaistnieć w świadomości europejskiej. W Europie panuje pewne przekonanie o wyższości regionalnych programów, które już istnieją. Wydaje się być naturalnym, że akurat Karpaty, jako region szczególnych cech jest jednym z najbardziej ciekawych terenów, z którymi Unia Europejska powinna mieć do czynienia. W ogóle świadomość europejska powinna być większa w tym zakresie. Ta wspólna praca na rzecz Strategii Karpackiej musi chronić przed negatywnymi konsekwencjami również tych zmian, z którymi na co dzień się zmagamy, z którymi mamy do czynienia, a także tych działań bardziej zobligowanego rozwijania przedsiębiorstw, czy uprawy ziemi na terenach rolniczych – mówił minister Puda.

Głównym celem Strategii Karpackiej byłoby wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności makroregionu karpackiego w oparciu o unikalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, wewnętrzny potencjał rozwojowy i stworzenie przewagi konkurencyjnej w celu podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców regionu karpackiego przy jednoczesnym zachowaniu unikalnych walorów ekologicznych Karpat.

Źródło: podkarpackie.pl

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj