test
23.2 C
Jasło
sobota, 15 czerwca, 2024

Kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nisku za nami

W dniu 17 marca 2022 roku, w Auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, Starosta Niżański – Robert Bednarz zwołał wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nisku.

W spotkaniu, oprócz Starosty, udział wzięli Wicestarosta Niżański Adam Mach, Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku Krzysztof Skrzypek, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Nisku Sławomir Marczewski i Bożena Jarosz, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nisku Elżbieta Bartler, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nisku Jarosław Urbanowicz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku Maria Budkowska oraz jego Zastępca Magdalena Rachwał, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marta Ciosmak, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski, Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, OC Michał Piędel oraz przedstawiciele gmin z terenu powiatu niżańskiego zajmującymi się sprawami zarządzania kryzysowego.

W pierwszej części posiedzenia, w ramach posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zatwierdzony został plan pracy na 2022 rok oraz przyjęto sprawozdanie Starosty Niżańskiego za 2021 rok. W dalszej części omówiona została ocena stanu sanitarnego powiatu niżańskiego za 2021 rok. W swoim wystąpieniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku zdała relację z podjętych działań związanych w szczególności z sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego powiatu. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku złożył informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu niżańskiego za 2021 rok. Realizując ten punkt posiedzenia omówiona została charakterystyka zagrożeń występujących na terenie powiatu i stan organizacji ochrony przeciwpożarowej. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Nisku przedstawił informację dotyczącą przemocy w rodzinie oraz omówił procedury „Niebieskiej Karty” w przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

W drugiej części posiedzenia, w ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nisku, tematem głównym była informacja o podejmowanych działaniach w związku z kryzysem migracyjnym oraz pomocą humanitarną dla potrzebujących obywateli z Ukrainy. W swoich wystąpieniach przedstawiciele służb, inspekcji i straży oraz instytucji z terenu powiatu przedstawili m.in., na jakie aspekty z punktu widzenia sanitarnego należy zwrócić uwagę przy organizacji pomocy humanitarnej oraz zakwaterowaniu uchodźców. Starosta Niżański poinformował o utworzeniu Powiatowego Magazynu Pomocy, w którym to będą segregowane oraz przekazywane do magazynu wojewódzkiego artykuły na rzecz pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Szczególną uwagę zwrócono na działania Policji oraz Straży Pożarnej dotyczące wyjazdów na granicę do pomocy w punktach recepcyjnych. Duży nacisk położono na przepływ informacji między poszczególnymi służbami i innymi uczestnikami biorącymi udział w skoordynowanych działaniach związanych z kryzysem migracyjnym wywołanym wojną na Ukrainie. Wypowiedzi uzupełnili obecni Burmistrzowie, Wójtowie oraz przedstawiciele gmin, którzy poinformowali o zorganizowanych zbiórkach darów oraz rejestracji obywateli Ukrainy i nadawaniu numerów pesel.

Podsumowując posiedzenie Starosta Niżański serdecznie podziękował wszystkim zaangażowanym uczestnikom za profesjonalne działania związane z kryzysem migracyjnym oraz pomocą humanitarną.

Źródło: powiatnizanski.pl

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj