17.6 C
Jasło
środa, 29 maja, 2024

Marszałek Ortyl na Komisji Polityki Spójności Terytorialnej COTER

O Makroregionalnej Strategii dla regionu Karpat i przyszłości regionalnych portów lotniczych mówił na posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej COTER marszałek Władysław Ortyl. To działania następcze w związku z prezentowanymi wcześniej opiniami na ten temat w dyskusjach i debatach między innymi na łamach Europejskiego Komitetu Regionów.

Marszałek zdał sprawozdanie z dotychczasowych prezentacji opinii dotyczącej Makroregionalnej Strategii dla regionu Karpat:

Jako sprawozdawca opinii w Europejskim Komitecie Regionów podkreśliłem, że Strategia Unii Europejskiej na rzecz Karpat jest odpowiedzią na potrzebę rozszerzenia i pogłębienia współpracy państw i społeczności zamieszkujących obszar Karpat, wyjaśniając, że istnieje rosnąca potrzeba zacieśnienia więzi gospodarczych pomiędzy regionami krajów położonych w Karpatach. Zaznaczyłem, że Karpaty powinny łączyć, a nie dzielić i wskazałem na potrzebę skupienia się na trzech ważnych punktach strategii: „Konkurencyjne Karpaty” – rozwój czystego przemysłu, systemu innowacji i turystyki, „Zielone Karpaty” – racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, zbiornikami wodnymi, dywersyfikacja źródeł energii oraz „Spójne Karpaty” – zwiększenie dostępności tego regionu pod względem transportowym i cyfrowym – mówił marszałek.

Opinia na temat Makroregionalnej Strategii dla regionu Karpat była prezentowana przez marszałka 28 września na konferencji: „Europejskie wartości dla regionów Rumunii”, 19 października na konferencji „Zrównoważona turystyka. Biznes dla gór Europy”, 18 listopada na XII Posiedzeniu Komitetu Wdrażającego Konwencję Karpacką w Krakowie oraz 25 listopada na posiedzeniu Grupy Międzyregionalnej Karpaty w Europejskim Komitecie Regionów.

Marszałek zdał także sprawozdanie z dotychczasowej prezentacji opinii dotyczącej przyszłości regionalnych portów lotniczych, którą zaprezentował 10 listopada jako sprawozdawca w debacie na temat przyszłości regionalnych portów lotniczych i konieczności opracowania wspólnego planu wspierania odbudowy portów lotniczych po pandemii. Debatę zorganizowała Rada Regionalnych Portów Lotniczych wraz z Europejską Wspólnotą Lotnisk Regionalnych i Stowarzyszeniem Linii Lotniczych Regionów Europy.

Przedstawiłem propozycje dotyczące szans i wyzwań dla przyszłości regionalnych portów lotniczych. Zwróciłem szczególną uwagę na trudną sytuację regionalnych portów lotniczych w związku z pandemią, podkreślając ich znaczenie dla ożywienia gospodarczego i zrównoważonego rozwoju. Podkreśliłem kluczową rolę wodoru, czystego paliwa przyszłości, w tym dla lotnictwa, wyjaśniając, że w Europie powstaje coraz więcej dolin wodorowych, między innymi w północnej Holandii, w Abruzji w środkowych Włoszech, a także w Polsce, na Podkarpaciu. Wyjaśniłem również znaczenie regionalnych portów lotniczych dla gospodarki i zatrudnienia, podkreślając, że zostały one szczególnie mocno dotknięte pandemią – mówił marszałek.

_________________________

Komisja Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) jest jedną z siedmiu komisji działających w ramach Europejskiego Komitetu Regionów. W zakres kompetencji Komisji wchodzą takie dziedziny jak: spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, fundusze strukturalne i planowanie przestrzenne, polityka miejska i mieszkalnictwo, transport i transeuropejskie sieci transportowe, makroregiony, współpraca terytorialna, statystyki regionalne i wskaźniki regionalne, a także roczny budżet UE, wieloletnie ramy finansowe oraz finanse lokalne i regionalne. Sekretariat Komisji COTER jest również odpowiedzialny za oficjalny unijny rejestr EUWT i za zarządzanie platformą EUWT, skupiającą politycznych i technicznych przedstawicieli wszystkich już istniejących i dopiero tworzonych EUWT. Ponadto Komisja COTER zajmuje się ocenami oddziaływania terytorialnego przeprowadzanymi w Europejskim Komitecie Regionów. Oceny te zapewniają sprawozdawcom KR-u analizę potencjalnego wpływu terytorialnego wniosków legislacyjnych UE. Do zadań Komisji COTER należy też zarządzanie wspólnymi działaniami Europejskiego Komitetu Regionów i OECD – w obszarach takich jak jakość inwestycji publicznych, decentralizacja czy rozwój regionalny oraz rozwój obszarów miejskich i wiejskich. Głównym celem tej współpracy jest wzmocnienie dialogu politycznego między OECD a samorządami lokalnymi i regionalnymi UE oraz ostatecznie ulepszenie polityki publicznej wspierającej gospodarczy i społeczny dobrostan.

Źródło: podkarpackie.pl

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj