test
23.2 C
Jasło
sobota, 15 czerwca, 2024

Pierwsze spotkanie z cyklu „Twarze lotnictwa” na Politechnice Rzeszowskiej

Jubileusz 70-lecia Politechniki Rzeszowskiej jest okazją do zaprezentowania ludzi nauki, których łączy wiele pasji, w tym szczególnie lotnictwo. Studenci z Koła Naukowego Bezpieczeństwa Lotniczego „Eskadra” zainicjowali serię spotkań pt. „Twarze lotnictwa”. Pierwsze spotkanie było dedykowane prof. dr. hab. inż. Markowi Orkiszowi, rektorowi Politechniki Rzeszowskiej w latach 2012–2016, specjaliście z zakresu eksploatacji samolotów i silników lotniczych, lotnictwa, silników lotniczych i transportu lotniczego.

Uczestnicy spotkania

W wydarzeniu udział wzięli: prorektor ds. naukowych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie płk dr hab. Tadeusz Zieliński, prof. ASzWoj, prorektor ds. kształcenia Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie płk dr inż. Andrzej Truskowski, dyrektor Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego w LAW płk pil. mgr inż. Grzegorz Weltrowski, dowódca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku mazowieckim płk dypl. pil. Krzysztof Stobiecki, dowódca 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie płk pil. mgr inż. Paweł Bigos wraz z zastępcą ppłk. pil. mgr. inż. Sławomirem Byliniakiem, przedstawiciel 21. Brygady Strzelców Podhalańskich ppłk dr inż. Rafał Iwanek, szef Bezpieczeństwa Lotów Ryanair SUN kpt pil. dr inż. Jakub Cichocki, prezes Zarządu Fundacji Spadkobierców Tradycji Dywizjonu 303 mjr rez. pil. Waldemar Łubowski. Władze Politechniki Rzeszowskiej reprezentowali: prorektor ds. kształcenia dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Grzegorz Ostasz i dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa dr hab. inż. Adam Marciniec, prof. PRz. NA spotkanie przybyli również koledzy Profesora z czasów pracy w dęblińskiej Szkole Orląt:  płk rez. prof. dr hab. inż. Marek Grzegorzewski, płk rez. dr hab. inż. Mirosław Adamski, płk rez. dr inż. Andrzej Rypulak oraz dyrektor Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza mgr inż. Andrzej Rybka, a także pracownicy i studenci naszej uczelni.

Spotkanie prowadził dr hab. inż. Grzegorz Rosłan, prof. PRz z Zakładu Inżynierii Systemów Technicznych na Wydziale Zarządzania, opiekun Koła Naukowego Bezpieczeństwa Lotniczego „Eskadra”. Działalność prof. Marka Orkisza związaną z pracą w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w latach 1981–2001 zaprezentował prorektor ds. kształcenia Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie płk dr inż. Andrzej Truskowski. O dokonaniach i zasługach Profesora oraz jego działalności naukowej i organizacyjnej związanej z Politechniką Rzeszowską opowiedzieli dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa dr hab. inż. Adam Marciniec, prof. PRz oraz kierownik Katedry Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej dr hab. inż. Andrzej Majka, prof. PRz. „Aktywna działalność naukowa sprawiła, że jest Pan postrzegany jako jeden z największych autorytetów w środowisku naukowym, zwłaszcza związanym z lotnictwem. Ogromny szacunek zyskał Pan Profesor jako doskonały uczony, wybitny dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, a także prorektor i rektor naszej uczelni” – podkreślił prof. PRz Adam Marciniec.

Prof. Jarosław Sęp, gratulując prof. Markowi Orkiszowi licznych osiągnięć, podkreślił, że przemysł lotniczy bardzo mocno się rozwija właśnie dzięki zaangażowaniu osób, którzy od początku tworzyli standardy i budowali trendy. „Profesor Marek Orkisz jest z pewnością jedną z tych osób, które mają niepodważalne zasługi w obszarze kształcenia kadr na potrzeby lotnictwa, a także w aspekcie działalności organizacyjnej i naukowej. Warto takie osoby pokazywać, warto przypominać ich dokonania” – mówił, podkreślając jego liczne osiągnięcia i niekwestionowany wkład w rozwój nie tylko lotnictwa, lecz także Politechniki Rzeszowskiej, w trakcie pełnienia na naszej uczelni licznych funkcji, w tym kierownika Katedry Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej (wcześniej Katedry Samolotów i Silników Lotniczych), dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, prorektora i rektora Politechniki Rzeszowskiej. „Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za wieloletnią, owocną pracę i wyrazy uznania dla Pańskiego ogromnego zaangażowania we wspieranie wszelkich działań na rzecz Politechniki Rzeszowskiej. Wyrażam ogromną wdzięczność za wytrwałość i entuzjazm w realizacji kolejnych zadań, a także przychylność i wsparcie wielu inicjatyw społeczności akademickiej Politechniki Rzeszowskiej” – powiedział prof. Jarosław Sęp.

Spotkanie było znakomitą okazją do wspomnień, podsumowań dotychczasowych osiągnięć oraz doskonałym momentem do stawiania kolejnych wyzwań.

Idea projektu

Ideą projektu „Twarze lotnictwa”, nad którym patronat objął rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, jest propagowanie wiedzy z zakresu lotnictwa i uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych w tym obszarze. Inicjatywa ta łączy dwie tradycje. Pierwsza odnosi się do etosu akademickiego skupiającego się na poszukiwaniu wiedzy, a druga do wzmacniania poczucia przynależności przez rozwijanie wspólnych pasji, jaką jest lotnictwo. Projekt jest realizowany w formie otwartych wykładów i prelekcji połączonych z dyskusją uczestników i jest przeznaczony dla szerokiego kręgu odbiorców. Spotkania będą się odbywać cyklicznie, a do wygłaszania wykładów i uczestnictwa w spotkaniach zapraszani będą uznani naukowcy i profesjonaliści ze środowiska lotniczego z ośrodków krajowych i zagranicznych.

Źródło: w.prz.edu.pl

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj