21.2 C
Jasło
czwartek, 30 maja, 2024

Podsumowanie prac Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego IV kadencji

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego zakończyła IV już kadencję. Ostatnie spotkanie odbyło się 20 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.

Wziął w nim udział marszałek Władysław Ortyl, który podziękował członkom za owocną współpracę. Podkreślił jak ważnym ciałem opiniodawczym i konsultacyjnym dla Zarządu województwa jest rada. Praca w trybie zdalnym, wymuszona pandemią Covid-19 zasadniczego uszczerbku w działaniu rady nie spowodowała.

Członkowie RDPP WP IV kadencji byli aktywnie zaangażowani w prace nad programem Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – m.in. zorganizowali spotkanie z organizacjami pozarządowymi z województwa podkarpackiego w celu omówienia i skonsultowania założeń programu.

Istotnym elementem tej kadencji było także spotkanie z przedstawicielem Komisji Europejskiej Elisą Ferreirą – Komisarzem UE ds. spójności i reform, podczas którego doszło do ciekawej dyskusji z organizacjami pozarządowymi województwa podkarpackiego w zakresie udzielanej pomocy ukraińskim uchodźcom. Patrząc na cały system, współpracę zarządu województwa, wojewody oraz organizacji pozarządowych można stwierdzić, że wszystko dobrze współgrało i działało. Wszyscy mieli ten sam cel – pomoc.

Czas działań na rzecz uchodźców pozwolił stwierdzić, że nasze społeczeństwo obywatelskie jest też społeczeństwem otwartym – mówił W. Ortyl.

Marszałek podkreślił również jak istotny jest udział RDPP WP w organizacji Podkarpackiego Forum Obywatelskiego, które odbywa się cyklicznie od 5 lat.

Kolejno marszałek Władysław Ortyl wraz z przewodniczącym RDPP WP Maciejem Kunyszem wręczyli obecnym członkom rady podziękowania za pracę w radzie.

W dalszej części spotkania, przewodniczący dokonał krótkiego podsumowania działań RDPP. W trakcie trwania tej kadencji, rada odbyła czternaście posiedzeń. W związku z sytuacją epidemiologiczną spotkania, od marca 2020 r. odbywały się w trybie zdalnym. Na posiedzeniach oraz w drodze głosowania obiegowego Rada opiniowała regulaminy otwartych konkursów ofert realizowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz dokumenty strategiczne m.in. projekt Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030. Również dokumenty dotyczące funkcjonowania trzeciego sektora, m.in. program współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi, program współpracy Wojewody z organizacjami pozarządowymi.

Następnie podziękował marszałkowi Władysławowi Ortylowi oraz Zarządowi Województwa Podkarpackiego za współpracę, którą widać zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń.

Głos zabrała również Ewa Draus – wicemarszałek województwa podkarpackiego. Podkreśliła, że przeszliśmy bardzo trudne chwile, zarówno związane z wybuchem pandemii, jak i wojny na Ukrainie. Widać jak dużą rolę odgrywają organizacje pozarządowe.

Cieszę się, że ta współpracy układa się bardzo dobrze. Wzajemnie uzupełniamy się. Działania które podejmuje samorząd województwa, czy lokalne samorządy uaktywniają organizacje pozarządowe w terenie – dodała E. Draus.

Marszałek zaznaczyła również, że województwo podkarpackie przekazuje pokaźne pieniądze na rzecz działań, jakie są prowadzone przez organizacje, czy w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, czy też w ramach konkursów, które są przygotowywane przez poszczególne departamenty UMWP. Pandemia trochę przyhamowała działalność organizacji. Widać jednak, że organizacje są odporne na wszelkie kryzysy i szybko się mobilizują. Ich działania są bardzo elastyczne i dynamiczne. Marszałek podkreśliła, że samorząd województwa podkarpackiego jest pokazywany na forum ogólnokrajowym jako dobry przykład wspierania organizacji pozarządowych.

Stanisław Kruczek – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego i członek RDPP WP również złożył podziękowanie organizacjom pozarządowym. W swojej wypowiedzi nawiązał do czasu, kiedy to sam był przewodniczącym rady – II kadencji. Godnym podziwu jest szybka reakcja organizacji na sytuację, która trwa od 24 lutego 2022 r. Praktycznie od pierwszego dnia wybuchy wojny na Ukrainie, na granicy można było zobaczyć pomagających wolontariuszy. Stanisław Kruczek podkreślił, że taka rada jest potrzebna nie tylko na poziomie wojewódzkim, ale również na każdym szczeblu samorządowym.

Na koniec spotkania kolejno głos zabrali pozostali członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego – przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy jednogłośnie podziękowali Panu Marszałkowi oraz Zarządowi za możliwość uczestniczenia w pracach rady oraz nowe doświadczenia, które będą mogli wykorzystać w dalszej pracy społecznej.

Źródło: podkarpackie.pl

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj