1.7 C
Jasło
wtorek, 23 kwietnia, 2024

Przebudowa drogi powiatowej nr 2229 R Prusiek – Niebieszczany – Wysoczan

Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej nr 2229 R Prusiek – Niebieszczany – Wysoczany w km 1+880 – 1+929 w miejscowości Prusiek, polegająca na wykonaniu przejścia dla pieszych przy kościele parafialnym w Prusieku oraz chodnika o nawierzchni z kostki betonowej po prawej stronie drogi (szer. 2,0 m) i stronie lewej (szer. 1,25 m).

Równocześnie zostanie poszerzona nawierzchnia drogi (w miejscu projektowanego przejścia oraz projektowanych odcinków chodnika) do szerokości 6,0 m. Powstanie rów kryty w miejscu projektowanego chodnika prawostronnego oraz nastąpi montaż oznakowania pionowego (znaki odblaskowe) oraz poziomego (strukturalne grubowarstwowe), jak również montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Inwestycja realizowana przez Powiat Sanocki ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. W tym miejscu obserwujemy bowiem zwiększone natężenie ruchu, głównie w okresie nabożeństw oraz w czasie organizowanych meczów. Nowo wybudowane przejście dla pieszych zapewni także bezpieczne połączenie między parkingiem zlokalizowanym po lewej stronie jezdni, a placem kościelnym.

Wykonawcą prac jest RR BUD FIRMA BUDOWLANO – HANDLOWA ROBERT RAKOCZY z Wolicy. Koszt inwestycji wyceniono na 218 552,55 zł. Zadanie zostało dofinansowane w ramach programu „Poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace potrwają do czerwca br.

Szczegółowy zakres przebudowy drogi powiatowej obejmuje następujące zadania:

1) Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu związanej z prowadzeniem prac budowlanych. Zakłada się prowadzenie prac bez konieczności zamykania ruchu samochodowego i pieszego.

2) Roboty przygotowawcze:

 • usunięcie warstwy humusu w miejscu projektowanego kolektora na rowie drogowym pod chodnikiem,
 • częściowa rozbiórka murków na zjazdach pod montaż studni rewizyjnych łączących projektowany rów kryty z przepustami pod zjazdami wraz z odwozem gruzu na odległość do 10 km,
 • rozebranie warstw nawierzchni jezdni przy konstruowaniu poszerzeń,
 • rozebranie istniejących poboczy, podbudowy drogi na długości rozbiórki nawierzchni.

3) Roboty ziemne:

 • wykopy w miejscu planowanego kolektora oraz pod konstrukcję chodnika i pobocza,
 • nasyp nad rurą kolektora rowu krytego.

4) Odwodnienie korpusu drogowego:

 •  wykonanie kolektora na rowie drogowym otwartym w miejscu projektowanego chodnika dla pieszych z rur HDPE o śr. 60 cm.

5) Podbudowy:

 • wykonanie koryta pod warstwy konstrukcji chodnika oraz pod poszerzenie jezdni w miejscu projektowanego przejścia dla pieszych,
 • wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego pod konstrukcję poszerzenia jezdni oraz pod konstrukcję chodnika,
 • wykonanie warstwy stabilizowanej cementem pod konstrukcją chodnika.

6) Nawierzchnie:

 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm.

7) Roboty wykończeniowe:

 • humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 5 cm powierzchni terenu za chodnikiem.

8) Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

 • oznakowanie pionowe – wg zatwierdzonego POR,
 • oznakowanie poziome – wg zatwierdzonego POR,
 • ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych – znaki aktywne z zasilaniem solarnym i detektorem ruchu i oświetleniem LED – znak D-6,
 • oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi („kocie oczka”). Punktowy element odblaskowy w osłonie pługoodpornej biało czerwony wyposażona jest w diody LED oraz ogniwo słoneczne, które ciągu dnia pobiera energię słoneczną, by w nocy energię tę oddawać w postaci światła diód LED.

9) Elementy ulic:

 • ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15×30 cm na ławie betonowej z oporem,
 • wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
 • ustawienie obrzeży betonowych w wymiarach 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm w wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

Źródło: powiat-sanok.pl

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj