14.6 C
Jasło
środa, 29 maja, 2024

Przełomowa sesja Rady Powiatu Sanockiego

Sesję Rady Powiatu Sanockiego, która odbyła się 27 kwietnia br., śmiało można nazwać historyczną. Dlaczego? Wszystko za sprawą przyjętych przez radnych uchwał, dotyczących wykonania największych w dziejach Powiatu inwestycji oraz wielkości pozyskanych środków zewnętrznych.

Do porządku obrad sesji wprowadzono dwa wnioski pilności. Pierwszy dotyczył zmiany uchwały budżetowej o kwotę 7 430 203,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa – Kalnica w km od 2+761,40 do 7+100,00 wraz z obiektem mostowym przez rz. Kalniczkę w km 3+700,65”. Dofinansowanie wyniosło 14 385 359,00 zł, a wartość zadania to 23 975 599,00 zł.

Drugi wniosek pilności dotyczył zamiany działek pomiędzy Powiatem Sanockim a Gminą Miasta Sanoka. Powiat zobowiązał się przekazać działki o łącznej powierzchni 5,8145 ha, położone w Sanoku, obręb Wójtowstwo, dzięki czemu otrzyma dwie inne działki, położone w dzielnicy Śródmieście i Dąbrówka.

– Zamiana działek ma ogromne znaczenie, ponieważ umożliwi Powiatowi Sanockiemu realizowanie kolejnych, bardzo ważnych inwestycji – podkreślił Stanisław Chęć, starosta sanocki. – Dzięki wymianie możliwa będzie budowa sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku oraz budowa nowej siedziby dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego.

O randze podjętej uchwały wspomniał także radny Robert Zoszak.

–  Do powstania hali sportowej przy II LO nie trzeba nikogo przekonywać. Liczę na dalszą inicjatywę i zaangażowanie Zarządu, i wierzę, że wkrótce rozpoczniemy długo oczekiwaną budowę. Mam nadzieję, że będzie podobnie, jak w przypadku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sanoku. O jego budowie mówiono od 15 lat, a dopiero w obecnej kadencji przystąpiono do konkretnych działań.

W trakcie sesji radni przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sanockiego za rok 2021, sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” oraz sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i efektów pracy placówki jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie sanockim w 2021 roku.

Radni zatwierdzili także Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego na rok 2022, podjęli uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Miasta Sanoka zadania zarządzania drogą powiatową – ulicą Białogórską w Sanoku w zakresie stanowiącym część działki o nr ew. 351/5 – w celu wykonywania prac remontowych, polegających na wymianie istniejącej nawierzchni asfaltowej parkingu na nawierzchnię z kostki betonowej. Podjęcie uchwały było niezbędne, aby Gmina Miasta Sanoka mogła wybudować kompleks sportowo-rekreacyjny.

Radni wyrazili również zgodę na wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, które są wynikiem przekazania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Brzozów 100 000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej Sanok – Dobra w miejscowości Dobra.  

Radni przyjęli też zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Sanockiego (kwota 3 055 641,00 zł) związane z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi Załuż – Lesko w miejscowości Załuż. Jest duża szansa, że inwestycję wesprze Nadleśnictwo Brzozów, przekazując 500 000,00 zł. Wartość zadania wynosi 6 911 100,00 zł, z czego otrzymana dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 3 855 459,00 zł.

W związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wykonanie prac budowlanych dla zadania „Modernizacja i budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, dofinansowanego z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, radni zabezpieczyli w budżecie 2 565 500,00 zł. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 6 580 000,00 zł, z czego dotacja wynosi aż 5 000 00,00 zł.

Zadanie obejmuje modernizację budynku dydaktycznego i pracowni zawodowych zlokalizowanych w budynku A przy ul. Stróżowskiej 16, modernizację hali z przeznaczeniem na archiwum przy ul. Stróżowskiej 15, budowę magazynów materiałowych oraz modernizację placów, dróg i parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 3 oraz RCRE przy ul. Stróżowskiej 16.

Zabezpieczenia środków w budżecie (3 070 776,00 zł) wymagała także inwestycja pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Sanockiego na obszarze gmin: Bukowsko, Zarszyn, wiejskiej Sanok – etap I”, dofinansowana z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wartość zadania to 7 332 132,42 zł, z czego dofinansowanie stanowi 6 879 383,00 zł.

Dzięki otrzymaniu wsparcia z Rządowego Programu Polski Ład konieczne było zabezpieczenie w budżecie Powiatu Sanockiego na 2022 rok kwoty 30 750,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2234R ul. Stróżowska w Sanoku w km od 0+010 do 0+880 oraz od 0+970 do 1+565”.

Zabezpieczono także środki na opracowanie dwóch innych dokumentacji projektowo-kosztorysowych: dla zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Długie – Pakoszówka (88 560,00 zł) oraz zadania „Remont drogi powiatowej nr 2211R Pobiedno – Dudyńce od 0+005 do km 0+325 i od km 1+065 do km 2+675 (14 760,00 zł).

Ponadto radni przekazali 20 000,00 zł w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sanoku na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oraz podjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2022-2028.

– Dzisiaj odbyła się jedna z najważniejszych sesji w tej kadencji – podsumował obrady starosta Stanisław Chęć. – Podjęliśmy uchwały dotyczące zadań opiewających na kwotę ponad 45 mln zł (32 mln zł stanowiło wsparcie rządowe) i  chciałbym za to wszystkim radnym serdecznie podziękować. Wierzę, że owocna współpraca z gminami powiatu sanockiego oraz z Lasami Państwowymi umożliwi planowanie kolejnych inwestycji.

– To sesja historyczna – uzupełnił starostę Damian Biskup, członek Zarządu Powiatu Sanockiego. – I nie chodzi tylko o inwestycje, ale także o ogromne wsparcie finansowe udzielone Powiatowi przez Lasy Państwowe.

Sesję zakończyło złożenie dwóch wniosków. Radny Stanisław Lewicki zaproponował budowę chodnika w Srogowie Górnym, natomiast radna Marta Myćka poprosiła o zabezpieczenie drogi w Niebieszczanach.

Źródło: powiat-sanok.pl

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj