test
29.9 C
Jasło
wtorek, 18 czerwca, 2024

Ruszyło połączenie kolejowe Rzeszów-Kolbuszowa

Wraz z Nowym Rokiem na podkarpackie tory wyjechało dodatkowo 26 pociągów „Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej” w relacji Rzeszów – Kolbuszowa – Rzeszów. Było to możliwe dzięki zakończeniu prac związanych z elektryfikacją linii 71, dzięki czemu pasażerowie mogą się już przemieszczać wygodnymi pociągami elektrycznymi. O tym fakcie poinformowali dziennikarzy na konferencji prasowej marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Ewa Draus. 

W konferencji prasowej, która odbyła się w Kolbuszowej udział wzięli ponadto: Zbigniew Chmielowiec – poseł na Sejm RP, Jolanta Sawicka – wicewojewoda podkarpacka, Bogdan Romaniuk – Radny Województwa Podkarpackiego, Piotr Grawicz – zastępca dyrektora Regionu Południowego, Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK, Mieczysław Borowiec – dyrektor PKP PLK, oddział w Rzeszowie, Bogusław Łoboda – dyrektor Pol-Regio, podkarpackiego zakładu, Józef Kardyś – starosta kolbuszowski oraz Jan Zuba – burmistrz Kolbuszowej.

Marszałek Władysław Ortyl na konferencji prasowej powiedział:

Cieszymy się z tego faktu, że wreszcie ta infrastruktura związana z zakończeniem prac nad trakcją elektryczną na linii 71 uruchamia w pełnym wymiarze Podkarpacką Kolej Aglomeracyjną na odcinku Rzeszów-Kolbuszowa. Dziękujemy za współdziałanie samorządowi miasta i gminy Kolbuszowa oraz powiatowi kolbuszowskiemu. Ten wciąż trwający projekt Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej trwa nie tylko w postaci budowy infrastruktury dworcowej i przystankowej, ale jest też związany z pracą na liniach kolejowych. Myślę, że pełną efektywność kolej aglomeracyjna osiągnie w 2023 roku, kiedy w końcu przywrócimy połączenia z Rzeszowa do Jasionki – mówił marszałek.

Przejazd Podkarpacką Koleją Aglomeracyjną z Rzeszowa do Kolbuszowej będzie się odbywać w następujących godzinach: 6:12, 7:17, 8:31, 10:27, 11:33, 14:02, 15:14, 17:07, 18:15, 18:54, 20:15, 21:00, 22:32. Natomiast z Kolbuszowej do Rzeszowa będzie można pojechać w godzinach: 6:12, 7:22, 7:59, 9:46, 11:33, 12:53, 14:40, 16:29, 17:43, 18:59, 20:15, 21:38, 23:26. Podróż na tym odcinku będzie trwała średnio około 30 minut.

Za przejazd z Rzeszowa do Kolbuszowej trzeba będzie zapłacić – 7 zł (bilet normalny), z kolei studenci zapłacą połowę tej ceny, a zatem – 3,43 zł, natomiast uczniowie – 4,41 zł. Oferta miesięczna prezentuje się atrakcyjnie, bo cena biletu normalnego wynosi – 210,00 zł, dla studentów – 102,90 zł, a dla uczniów – 107,10 zł.

Wicemarszałek Ewa Draus powiedziała z kolei:

Stacja Kolbuszowa to jest etap wielkiego projektu Samorządu Województwa Podkarpackiego. To trudny i partnerski projekt, ale niezwykle istotny dla mieszkańców Kolbuszowej. Dla nich to jest komfort, bezpieczeństwo dojazdu do pracy, szkoły, do instytucji kultury. Ale tu, dla powiatu kolbuszowskiego i tych pięknych terenów, to jest otwarcie się na nowe możliwości, w tym chociażby możliwość zamieszkania tu przez Rzeszowian, ale też szersze otwarcie terenów inwestycyjnych. Zatem znaczenie kolei aglomeracyjnej jest bardzo duże, ale jest to jednocześnie pierwszy krok Kolbuszowej w kierunku aglomeracji rzeszowskiej, bo łączymy się w ten wielki funkcjonalny organizm aglomeracyjny, który będzie promieniował na całe województwo, a Kolbuszowa jest tym pierwszym przystankiem – powiedziała Ewa Draus.

Uruchomienie pociągów aglomeracyjnych w ramach realizowanej przez samorząd województwa inwestycji Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej na linii do Kolbuszowej jest możliwe dzięki zakończonym pracom związanym z elektryfikacją linii kolejowej nr 71 (elektryfikacja zrealizowana przez PKP PLK). Koszt elektryfikacji linii z Rzeszowa do Ocic, wraz z budową mijanki na tej linii wyniósł w sumie 120 mln złotych.

Zbigniew Chmielowiec, poseł na Sejm RP przypomniał pierwsze kroki w kierunku przywrócenia połączeń do Kolbuszowej:

Dziś mija szesnaście lat, kiedy po raz pierwszy w parlamencie znaleźliśmy się z marszałkiem Władysławem Ortylem – ówczesnym senatorem, a kolej była zaniedbana, zapomniana, a na tej trasie z Kolbuszowej do Rzeszowa w ogóle nie kursowały pociągi. Wspólnie z Władysławem Ortylem udało nam się wprowadzić do budżetu poprawkę w wysokości 10 mln złotych i tak rozpoczęła się rewitalizacja linii 71, która dała początek dzisiejszej inwestycji, jaką jest Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna – powiedział.

W ramach zadania pod nazwą: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” w Kolbuszowej zrealizowano kilka ważnych inwestycji, jak: przebudowa budynku dworca PKP, budowa parkingu przy stacji kolejowej na 60 miejsc postojowych oraz przebudowa ulic – Ks. Ludwika Ruczki oraz Fabrycznej. Na przystanku kolejowym w Kolbuszowej Górnej wybudowano z kolei parking na 20 miejsc postojowych wraz z chodnikami. Natomiast w Widełce wybudowano drogę dojazdową na odcinku ok. 200 metrów do przystanku kolejowego, powstały też zatoki postojowe dla samochodów osobowych.

Jolanta Sawicka, wicewojewoda podkarpacka zwróciła uwagę, że zwiększa się komfort podróży koleją:

To jest projekt, który daje większą ofertę dla podróżnych. Uruchomionych zostało 26 pociągów, które w godzinach szczytów przewożą pasażerów co pół godziny. Nowoczesna kolej to obiekty, które są przystosowane do osób niepełnosprawnych, ale też nowe perony, nowe dworce, oświetlenie, tablice informacyjne, systemy zabezpieczeń, a więc wszystko to, co służy takiej nowoczesnej obsłudze naszych podróżnych – mówiła wicewojewoda.

Bogdan Romaniuk, Radny Województwa Podkarpackiego dziękował za przywrócenie połączenia z Kolbuszową:

Swoje podziękowania kieruję na ręce pana marszałka i Zarządu Województwa Podkarpackiego, ponieważ ten projekt jest bardzo trudny i kosztowny, ale on otwiera perspektywę dla mieszkańców, nie tylko powiatu kolbuszowskiego, ale wszystkich powiatów, które są ujęte w Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej – mówił.

Przewozy kolejowe w ramach PKA zostały uruchomione z początkiem stycznia 2021 roku na trzech liniach: Rzeszów – Dębica – Rzeszów, Rzeszów – Przeworsk – Rzeszów oraz w niepełnym wymiarze na linii Rzeszów – Strzyżów – Rzeszów. W 2021 roku średnio na dobę, w dni robocze POLREGIO uruchamiało 74 pociągi aglomeracyjne PKA.

Teraz, po uruchomieniu połączeń na kolejnej linii PKA Rzeszów – Kolbuszowa – Rzeszów i dodaniu kolejnych 26 pociągów, będzie kursowało w ciągu doby w sumie 100 pociągów, które będą uzupełniały tym samym ofertę regionalnych pociągów wojewódzkich.

Radości z faktu uruchomienia połączeń PKA do Kolbuszowej nie kryli samorządowcy. Józef Kardyś, starosta kolbuszowski mówił:

Cieszę się i jestem zobowiązany do tego, żeby podziękować wszystkim, dzięki którym ta kolej powstała. Panie marszałku – dziękuję serdecznie w imieniu wszystkich mieszkańców za tą kolej aglomeracyjną – powiedział.

Jan Zuba, burmistrz Kolbuszowej powiedział natomiast:

Stacja kolejowa w Kolbuszowej jest efektem uruchomienia szybkiego połączenia kolejowego Rzeszów – Kolbuszowa – Rzeszów. Jest to znakomity prezent dla mieszkańców ziemi kolbuszowskiej, prezent noworoczny i bardzo cieszymy się, że po wielu latach wspólnych działań udało się doprowadzić ten trudny, ale bardzo dobry program kolei aglomeracyjnej do pomyślnego finału.

Od uruchomienia pociągów PKA tj. od stycznia 2021 roku do końca listopada 2021 roku pociągi aglomeracyjne przewiozły na terenie województwa podkarpackiego ponad 400 tys. pasażerów.

Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna jest jednym z największych obecnie realizowanych przedsięwzięć w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na Podkarpaciu. Oferta pociągów aglomeracyjnych jest uzupełnieniem kolejowych połączeń regionalnych, na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, które są realizowane przez spółkę PolRegio S.A. na zlecenie Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Mieczysław Borowiec, dyrektor PKP PLK, oddział w Rzeszowie mówił:

Inwestycje kolejowe na Podkarpaciu, ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, nadają szczególny impuls rozwojowy nie tylko dla aglomeracji rzeszowskiej, ale dla całego województwa. Dzisiaj świętujemy uruchomienie ostatniej, w północnym kierunku, linii PKA. Pamiętajmy, że budowa infrastruktury jeszcze trwa. Za 300 mln złotych zamierzamy do końca września przyszłego roku wybudować infrastrukturę, która będzie przyjazna dla pasażerów kolei, mieszkańców powiatu kolbuszowskiego i wszystkich, którzy z kolei w takim wydaniu nowoczesnym – będą chcieli korzystać – mówił.

W ramach PKA w rejonie stacji Rzeszów-Staroniwa powstanie hala technologiczna wraz układem torowym, stacją paliw i myjnią taboru kolejowego. Umowę na budowę hali podpisano w kwietniu 2021 roku. Hala o długości około 140 metrów będzie wyposażona w niezbędne stanowiska do należytego utrzymania stanu technicznego i czystości pojazdów szynowych. Wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę ponad 136 mln złotych, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi około 40 mln złotych. Dofinansowanie pochodzi z Centrum Unijnych Projektów Transportowych dla projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, będzie realizowało konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów S.A. oraz Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A. Hala zostanie oddana do użytku we wrześniu 2023 roku.

W ramach PKA powstanie także nowa linia kolejowa z Rzeszowa do Jasionki. Będzie ona miała ok. 5 km długości, a przystanek przy lotnisku będzie połączony z terminalem lotniczym. Koszt inwestycji wyniesie około 80 mln złotych.

Bogusław Łoboda, dyrektor podkarpackiego zakładu Pol-Regio, powiedział:

Użytkujemy nowoczesne pojazdy i jesteśmy zadowoleni, że nasi pasażerowie mogą z nich korzystać na tej trasie do Kolbuszowej. Teraz trasa ta została zelektryfikowana, a komfort się zwiększył. Pozostaje tylko sobie życzyć, żeby wszędzie było tak, jak jest u nas – mówił.

Do obsługi Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej zakupiono 10 sztuk nowoczesnych pojazdów kolejowych (8 sztuk elektrycznych na linie zelektryfikowane oraz 2 sztuki spalinowych na linii 106 w relacji Rzeszów- Strzyżów). Każdy z pojazdów jest wyposażony w  zintegrowany system informacji pasażerskiej z zewnętrznymi tablicami LED, wewnętrznymi monitorami LCD oraz przystankowym system informacji komunikacji miejskiej.

Bezpieczeństwo pasażerów wspomaga system monitoringu wnętrza pojazdu oraz Intercom umożliwiający kontakt z kabiną maszynisty. Przedziały pasażerskie są wyposażone w system gaszenia pożaru, klimatyzację przestrzeni pasa­żer­skiej z ukła­dem okien umoż­li­wia­ją­cym swo­bodne prze­wie­trza­nie składu oraz sys­tem zli­cza­nia podróżnych. Dostępne jest także wifi. W każdym pojeździe dostępne są biletomaty umożliwiające gotówkowe i bezgotówkowe formy płatności.

Pojazdy są również przystosowane do przewożenia pasażerów z ograniczeniami ruchowymi, dla których wyznaczono specjalne miejsca wyposażone w uchwyty do zamocowania wózków inwalidzkich oraz rampy, aby ułatwić wsiadanie i wysiadanie pasażerom o ograniczonej możliwości poruszania się, matkom z małymi dziećmi oraz rowerzystom, dla których będą wydzielone miejsca do przewożenia rowerów. 

W pociągach PKA obowiązuje ten sam Regulamin Przewozu, ulgi/regulacje taryfowe co w innych pociągach REGIO, honorowane są również bilety zapisane na kartach miejskich ZTM Rzeszów z ofertą “Autobus + Pociąg” zarówno w strefie I jak i II. Podróżny z ważnym biletem jednorazowym, miesięcznym, kwartalnym, sieciowym lub innym może podróżować zarówno pociągiem w ramach PKA jak i innym pociągiem REGIO. Aktualnie trwają prace nad rozszerzeniem wspólnego biletu na cały obszar działania PKA wraz z ZTM Rzeszów oraz PKS Rzeszów.

Źródło: podkarpackie.pl

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj