test
11.1 C
Jasło
sobota, 15 czerwca, 2024

Unijny Mechanizm ds. Ochrony Ludności tematem spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego

Prezentacja zadań i zakresu działalności ekspertów Unijnego Mechanizmu ds. Ochrony Ludności to główny cel spotkania, które odbyło się w dniu 11 maja 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Marcin Fijołek, dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego oraz Paweł Wiśniewski, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych dyskutowali z ekspertami na temat, świadczonej w ramach dzielności mechanizmu, pomocy na rzecz obywateli Ukrainy.

Każdorazowo mechanizm jest aktywowany na prośbę Państwa dotkniętego klęską żywiołową, klęską wywołaną przez działalność człowieka jak i sytuacją nadzwyczajną dotyczącą zdrowia czy epidemią. Wojna na Ukrainie wywołała największą operację nadzwyczajną od czasu utworzenia Mechanizmu. Obecny na Podkarpaciu od 28 lutego 2022 r. zespół ekspertów w trybie rotacyjnym organizuje pomoc dla dotkniętej rosyjską agresją Ukrainy. Podczas spotkania Adam Wiśniewski, dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Rzeszowie wchodzący w skład zespołu ekspertów zaznaczył, że w chwili obecnej kluczowe są dwa zagadnienia

Wsparcie władz polskich w celu ułatwienia koordynacji napływającej pomocy oraz wsparcie władz polskich we wzmocnieniu krajowego systemu opieki zdrowotnej, aby usprawnić leczenie pacjentów z Ukrainy oraz utworzenie i prowadzenie Centrum Ewakuacji Medycznej Medevac

Obecni na spotkaniu Arve Ronning oraz Mario Raviolo eksperci ds. zdrowia podkreślali że logistyka związana z transportem medycznym nie jest łatwa, gdyż chodzi o zdrowie a niekiedy życie ludzkie. Trzeba należycie się do tego przygotować odpowiadając na indywidualne potrzeby oraz obciążenia chorobowe każdego z pacjentów.

Najważniejsze jest abyśmy stworzyli taki mechanizm, który będzie funkcjonował sprawnie, zapewni bezpieczeństwo pacjentom a jednocześnie nie będzie obciążał polskiego systemu zdrowotnego.

W ramach działalności mechanizmu do dnia 10 maja 2022 r. zgłoszono 482 prośby o ewakuację medyczną z czego już do dnia dzisiejszego 297 osób uzyskało pomoc i jest hospitalizowana w jedenastu krajach.

Pan Marszalek Pilch podziękował ekspertom za ogrom pracy i zaangażowanie. Wyraził jednocześnie otwartość władz województwa na współpracę i niezbędną pomoc w zakresie swoich możliwości i kompetencji.

Przedstawione w prezentacji liczby w zakresie wsparcia dla Ukrainy są niezwykle imponujące, z zadowoleniem przyjmuje fakt, że od marca do maja 86% pomocy, która trafiła do naszego wschodniego sąsiada została przetransportowana przez polsko – ukraińską granice. My jako samorząd województwa organizujemy również szereg akcji pomocowych zarówno tu w kraju jak i poza granicami. Połączyła nas niezwykła solidarność z dotkniętą wojną Ukrainą

W październiku 2001 r. Komisja Europejska ustanowiła Unijny Mechanizm Ochrony Ludności. Mechanizm ma na celu zacieśnienie współpracy między państwami UE a sześcioma państwami uczestniczącymi w ochronie ludności w celu poprawy zapobiegania klęskom żywiołowym, gotowości i reagowania na nie. Od momentu powstania Unijny Mechanizm Ochrony Ludności odpowiedział na ponad 540 wniosków o pomoc w UE i poza nią. W następstwie wniosku o pomoc za pośrednictwem mechanizmu Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC) mobilizowana jest pomoc lub fachowa wiedza.

ERCC monitoruje wydarzenia na całym świecie 24/7 i zapewnia szybkie uruchomienie wsparcia         w sytuacjach nadzwyczajnych poprzez bezpośrednie połączenie z krajowymi organami ochrony ludności. Wyspecjalizowane zespoły i sprzęt, takie jak samoloty strażackie, zespoły poszukiwawczo-ratownicze i medyczne mogą zostać zmobilizowane w krótkim czasie do rozmieszczenia w Europie i poza nią. Każdy kraj na świecie, ale także Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej agencje lub odpowiednia organizacja międzynarodowa, może zwrócić się o pomoc do Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Mechanizm został aktywowanym.in. w celu walki z pandemią koronawirusa w Europie i na świecie; powodziami w Belgii, pożarami lasów na Morzu Śródziemnym, na Bałkanach Zachodnich i w Austrii czy trzęsienia ziemi i huraganu na Haiti.

Źródło: podkarpackie.pl

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj