asd
32.1 C
Jasło
poniedziałek, 15 lipca, 2024

Władysław Ortyl debatował o przyszłych wyzwaniach Unii Europejskiej

Polityka spójności Unii Europejskiej oraz zaangażowanie „Wspólnoty” w obszarze Arktyki – to główne tematy, jakie zostały podjęte podczas 12. posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE „COTER”. Udział w debacie online wziął marszałek Władysław Ortyl.

Debata dotycząca stanu programowania polityki spójności i stosowania zasad partnerstwa odbyła się z udziałem Marka Lemaître’a, dyrektora generalnego ds. polityki regionalnej i miejskiej Komisji Europejskiej. Marszałek zabierając w dyskusji głos odniósł się do nowego programu regionalnego województwa podkarpackiego – Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027:

Nasz program regionalny – Fundusze Europejskie dla Podkarpacia już przygotowujemy. Trwają bardzo intensywne konsultacje, otrzymaliśmy więcej środków i funduszy niż w poprzedniej perspektywie finansowej mimo, że w skali kraju ubyło 10 procent z polityki spójności. Ponad 11 tysięcy osób wzięło udział w konsultacjach tego programu, tak więc przygotowujemy go w takiej wersji uspołecznionej. Chcemy żeby społeczeństwo, przedsiębiorcy i samorządowcy dobrze go znali i szybko go wdrażali – powiedział marszałek.

Marszałek Władysław Ortyl w swojej wypowiedzi odniósł się również do Krajowego Planu Odbudowy:

Ważną dla nas sprawą jest Krajowy Plan Odbudowy. Chcemy, aby jak najszybciej był on zaakceptowany przez Komisję Europejską. Jako samorządowcy jesteśmy gotowi do jego wdrażania, mamy gotowe projekty i czekamy na ten program – mówił.

Marszałek ponownie podkreślił znaczenie regionalnych portów lotniczych oraz potrzebę ich wsparcia:

Chcę zwrócić uwagę na pomoc europejską dla lotnisk regionalnych. Jako samorządy jesteśmy kluczowymi ich udziałowcami. Komitet Regionów przyjął opinię o przyszłości lotnisk. Dlatego prosimy o pomoc, bo to ważne elementy naszej gospodarki i naszego rozwoju – powiedział marszałek Ortyl.

Kolejna debata dotyczyła silniejszego zaangażowania Unii Europejskiej na rzecz pokojowej, zrównoważonej i zamożniejszej Arktyki. W niej również głos zabrał marszałek Ortyl, który podkreślił, że jest to kwestia leżąca w gestii rządów centralnych i dyplomacji UE niż władz lokalnych i regionalnych. Jednakże wyraził swoje zadowolenie z tego faktu, że Unia chce zwiększyć swoje zaangażowanie i wnieść wkład w pokojowy, konstruktywny dialog i współpracę międzynarodową oraz wspierać bardziej integrujący i zrównoważony rozwój regionów arktycznych: 

Arktyka jest sąsiadem Unii Europejskiej. Niestety nasza bliskość nie jest dla niej wyłącznie korzystna. Zanieczyszczenia i emisje z UE, wraz z chmurami i deszczem, rozpraszają się nad Arktyką, zatem ograniczenie emisji i zanieczyszczenia powietrza w Arktyce powinno być priorytetem, ponieważ rosnące temperatury powodują topnienie lodowców arktycznych. Jednocześnie jednak zanieczyszczenia i emisje negatywnie wpływają na pogodę i zmiany klimatu również w UE. Na przykład my w Europie Środkowej również możemy odczuć zmiany zachodzące w Arktyce w ostatnich latach poprzez fale upałów w lecie lub niezwykle mroźne zimy – powiedział.

W zakres kompetencji Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE „COTER” wchodzą: spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, fundusze strukturalne i planowanie przestrzenne, polityka miejska i mieszkalnictwo, transport i transeuropejskie sieci transportowe, makroregiony, współpraca terytorialna, statystyki regionalne i wskaźniki regionalne, roczny budżet UE oraz wieloletnie ramy finansowe oraz finanse lokalne i regionalne.

Sekretariat Komisji COTER jest również odpowiedzialny za oficjalny unijny rejestr EUWT i za zarządzanie platformą EUWT skupiającą politycznych i technicznych przedstawicieli wszystkich już istniejących i dopiero tworzonych EUWT. Ponadto Komisja COTER zajmuje się ocenami oddziaływania terytorialnegoprzeprowadzanymi w KR-ze. Oceny te zapewniają sprawozdawcom KR-u analizę potencjalnego wpływu terytorialnego wniosków legislacyjnych Unii Europejskiej.

Do zadań Komisji COTER należy też zarządzanie wspólnymi działaniami KR-u i OECD – w obszarach takich jak jakość inwestycji publicznych, decentralizacja czy rozwój regionalny oraz rozwój obszarów miejskich i wiejskich. Głównym celem tej współpracy jest wzmocnienie dialogu politycznego między OECD a samorządami lokalnymi i regionalnymi UE oraz ostatecznie ulepszenie polityki publicznej wspierającej gospodarczy i społeczny dobrostan.

Źródło: podkarpackie.pl

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj