15.5 C
Jasło
środa, 29 maja, 2024

Wojewoda z wizytą w Sanoku

27 lipca br. wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przybyła z gospodarczą wizytą do Sanoka. W Sali Herbowej Urzędu Miasta podpisano umowę na I etap realizacji projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego”. Briefing prasowy z udziałem starosty sanockiego i burmistrza Sanoka odbył się na powstającym łączniku ul. Łany z obwodnicą Sanoka. Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z dyrekcją i personelem sanockiego szpitala.

I etap realizacji budowy ścieżki pieszo-rowerowej Velo-San

Miasto pozyskało w ostatnim czasie dość znaczące środki z programów rządowych. Pod koniec marca wojewoda potwierdziła przyznanie samorządowi Sanoka środków w wysokości 8 000 000 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych dedykowanego gminom położonym na terenach górskich na dofinansowanie infrastruktury turystycznej. W ramach tego projektu powstaną: ścieżka pieszo-rowerowa Velo San długości 4,8 km wraz z oświetleniem wzdłuż zachodniego brzegu Sanu o szerokości 3,58 m, w tym 2 m ścieżki rowerowej i 1,5 m chodnika. Na leśnym terenie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych powstanie ścieżka typu single track. Przy ul. Białogórskiej rozbudowany zostanie skatepark wraz z parkingiem i powstanie miasteczko ruchu drogowego. W przyszłości ścieżka pieszo-rowerowa ma prowadzić przez Zagórz, Lesko do Olszanicy. 27 lipca w magistracie podpisano umowę między Gminą Miasta Sanoka a Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na  realizację I etapu tego projektu, który polega na budowie kanalizacji deszczowej i parkingu. Umowa opiewa na kwotę 1 020 000 zł.

Rekordowe środki pozyskane przez miasto na inwestycje

Podczas briefingu prasowego burmistrz miasta poinformował o rekordowych środkach pozyskiwanych na różne inwestycje służące mieszkańcom – Tylko w tym roku miasto pozyskało łącznie 14 600 000 zł w ramach naborów Funduszu Inwestycji lokalnych na przebudowę przedszkola nr 3, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej i wspomnianą ścieżkę. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymaliśmy dotację na 2 zadania w kwocie ponad 4 mln 700 tys. zł. Wartość tych inwestycji wynosi niemal 8 000 000 zł. Pierwsze prace już się rozpoczęły. Na utworzenie SIM-u otrzymaliśmy 3 mln zł, natomiast z  Dopłat Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na remonty pustostanów niemal 800 000 zł.  Od 2019 r. na same remonty dróg przeznaczyliśmy ponad 31 mln złotych, przy niemal 13,5 mln zł dofinansowania, wyremontowaliśmy ponad 10 km dróg. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie rządowe programy i wsparcie parlamentarzystów oraz wojewody.

Dużo dzieje się w Sanoku, tak w kwestiach realizowanych inwestycji, jak i dążeniach do rozwoju miasta: budowa mieszkań, remonty dróg, poszerzenie granic, rozbudowa ścieżek rowerowych, modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, zabezpieczenie osuwisk, to najważniejsze działania podjęte w ciągu ostatnich dwóch lat.

Starosta Sanocki Stanisław Chęć podkreślił skuteczność działań powiatu w zakresie pozyskiwania środków finansowych na poprawę infrastruktury drogowej na zarządzanym przez siebie terenie – Jeśli chodzi o wszystkie zadania, które realizujemy, mogę powiedzieć, że jest to historyczna kadencja, pierwszy raz mamy 16 inwestycji zakończonych, zaś 2-3 są w trakcie realizacji. Najpierw były to zadania realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych, teraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Rozwoju Dróg. Wiele wniosków złożyliśmy do tzw. funduszu powodziowego, gdyż te dotknęły nas w ostatnim czasie i dzięki pozytywnej opinii pani wojewody poprawiamy bezpieczeństwo i minimalizujemy straty. W ostatnim czasie otrzymaliśmy ponad 40 mln zł dofinansowania na remont dróg powiatowych. Szukamy środków, montażu finansowego, który pozwoli nam się rozwijać. Zabiegamy o przedłużenie łącznika drogowego od obwodnicy Miejsca Piastowego, przynajmniej do skrzyżowania w kierunku Kostarowiec, a jeszcze bardziej do ronda Andrzeja Boboli. Jest to okno na świat dla gmin powiatu sanockiego.

W br. powiat sanocki otrzymał środki na przebudowę drogi powiatowej Sanok – Liszna, o wartości 5 115 282,25 zł, dofinansowanie wynosi 3 580 697,00 zł. Miasto  partycypuje w kosztach inwestycji w kwocie 400 000 zł. W 2020 r. dofinansowanie zostało przyznane Starostwu Powiatowemu w Sanoku na przebudowę drogi powiatowej ul. 800-lecia, stanowiącej uzupełnienie układu komunikacyjnego z ul. Stawiska.  Wartość tego zadania wyniosła 1 370 020 zł.

Dobra współpraca na linii województwo – powiat – miasto

Wojewoda podczas briefingu nazwała Sanok bramą w Bieszczady – Mamy jeszcze dużo do zrobienia, ale ostatnie lata przyniosły znaczne przyspieszenie procesu realizacji wielu inwestycji w tej części regionu. 40 mln zł w powiecie sanockim i 30 mln zł dla miasta Sanoka – to rządowe fundusze, dzięki którym udało zrealizować się szereg inicjatyw, głównie tych drogowych. Zostały także wykorzystane m.in. na zadania poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców Sanoka, dzięki nim udało się odpowiednio uzbroić tereny osuwiskowe – kontynuowała wojewoda – Dostępność komunikacja miasta i powiatu jest potrzebna, gdyż napędza to rozwój gospodarki. Realizacja inwestycji, jak choćby ta, na której się znajdujemy sprawiają, że warunki życia w mieście się poprawiają.  Dziękuję za dobrą współpracę i troskę o dobro mieszkańcówWierzę, że przy kontynuacji podejmowanych tu działań będziemy za dwa lata na zupełnie innym etapie rozwoju Sanoka i powiatu sanockiego – podsumowała wojewoda.

Sanocki szpital też zyskał

Ostatnim punktem wizyty wojewody w Sanoku było zwiedzanie szpitala, a dokładniej pracowni tomograficznej i rentgenowskiej oraz oddziału ratunkowego SPZOZ. Była to okazja, by porozmawiać o aktualnej sytuacji szpitala z dyrektorem placówki i personelem medycznym. Szpital w ostatnich miesiącach zyskał tomograf komputerowy. 21 lipca dostarczono do Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku dwa nowe ambulanse zakupione w ramach „Projektu z zakresu działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Podczas wizyty w sanockim szpitalu, dyrektor placówki zaprezentował przekazany w kwietniu br. za pośrednictwem wojewody podkarpackiego z Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych tomograf komputerowy wraz z wyposażeniem.

Zarówno wojewoda jak i starosta oraz burmistrz zapewniali o dobrej współpracy oraz, że w dalszym ciągu będą starać się realizować działania zmierzające do rozwoju miasta i regionu.

Materiał prasowy Urzędu Miasta w Sanoku

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj