test
23.2 C
Jasło
sobota, 15 czerwca, 2024

Wsparcie dla Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem

W dniu 11 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Nisku została podpisana umowa w sprawie prowadzenia całodobowej placówki typu socjalizacyjnego, tj. Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem.

Stronami umowy są Powiat Niżański, reprezentowany przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i Wicestarostę Adama Macha, oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Dyrektora Domu Dziecka – s. Irminę Butowską. Podczas podpisania umowy obecna była również, współpracująca z Domem Dziecka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marta Ciosmak.

Zgromadzenie zostało wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2022 roku, w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach zadania pn. „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego”.

Rudnicka placówka zapewnia dzieciom opiekę całodobową, która zaspakaja niezbędne potrzeby wychowanków, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe społeczne i religijne. Do placówki kierowane będą dzieci zarówno z terenu Powiatu Niżańskiego, jak i z innych powiatów (w przypadku posiadania wolnych miejsc), na podstawie skierowania Starosty Niżańskiego, pozbawione częściowej lub całkowitej opieki rodzicielskiej, zwłaszcza dzieci o szczególnych potrzebach zdrowotnych na pobyt całodobowy, po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej

Na realizację tego zadania Powiat Niżański w br. przeznaczył środki z budżetu Powiatu w wysokości 800 037,00 zł.

 Zapewnienie opieki w pieczy instytucjonalnej dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji rodzinnej, to kolejne, bardzo ważne zadanie realizowane przez Powiat Niżański. Cieszy nas fakt, że Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem stwarza potrzebującym taką możliwość i warunki do wszechstronnego rozwoju. Istotnym aspektem pracy placówki jest również podejmowanie działań mających na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Źródło: powiatnizanski.pl

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj