10.9 C
Jasło
wtorek, 27 lutego, 2024

XLII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego za nami

Dnia 8 marca 2022 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się XLII Sesja Rady Powiatu.

Po rozpoczęciu obrad, Rada Powiatu minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego w dniu 2 marca 2022 r. radnego Jana Połcia.

Następnie radni zapoznali się z informacjami oraz sprawozdaniami za 2021 r.: stałych Komisji Rady Powiatu Niżańskiego z działalności za 2021 r.; o sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu za okres II półrocza 2021 r.; o przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Niżańskiego; z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Niżańskiego; z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański, a także z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada Powiatu podniosła wysokość świadczeń pieniężnych przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzących rodzinny dom dziecka; wyraziła zgodę na zawarcie przez Powiat Niżański porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań w imieniu Wojewody Podkarpackiego  związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 r., a także zmieniła uchwałę w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Realizując przyjęty porządek obrad Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne przyjęcie do powiatowego zasobu nieruchomości gruntowych – działek stanowiących własność Gminy Jarocin, Gminy Krzeszów, Gminy Jeżowe oraz Gminy Harasiuki a zajętych pod drogi powiatowe. Przyjęcie darowizny do powiatowego zasobu nieruchomości pozwoli na uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe oraz na realizację zaplanowanych inwestycji.

Zgodnie z porządkiem obrad Rada zmieniła uchwały w sprawie: ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Powiatu Niżańskiego, a także powołania stałych komisji, ich składów osobowych oraz określenia przedmiotu ich działania.

Ponadto Rada udzieliła pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku oraz dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2022 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2022-2034.

Następnie Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym, a także informację na temat obecnej sytuacji na Ukrainie oraz napływającej fali uchodźców do Polski i działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.

Źródło: powiatnizanski.pl

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj