test
17.7 C
Jasło
sobota, 15 czerwca, 2024

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację nagrań

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny z siedzibą w Przeworsku (zwane dalej „Zamawiającym”), jako podmiot realizujący projekt „Bezpieczna Sieć” zwany w dalszej części, jako: Projekt, w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości na lata 2021-2025

zaprasza do złożenia oferty 

na realizacje nagrań w formie wideo 25 filmów dotyczących cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwa.

 1. Opis usługi.
 1. Realizacja w 2021 roku
 2. Miejsce realizacji – wskazane przez Zamawiającego, miejscowości na terenie województwa podkarpackiego
 3. Szczegółowy opis usługi:
 4. 25 sztuk filmów nagrań w formie video
  1. Wykonawca musi posiadać wykształcenie kierunkowe oraz min. 2-letnie doświadczenie w realizacji i montażu video.
  2. Zajęcia realizowane będą w odpowiednio wyposażonych salach umożliwiających realizację video.
 5. Obowiązki Wykonawcy:
 1. dostosowanie się do terminów realizacji nagrań (dni, godziny i miejsca zajęć dla poszczególnych grup) przygotowanych przez Zamawiającego,
 2. skierowanie do realizacji video pracowników posiadających niezbędne wykształcenie i kompetencje
 3. prowadzenie dokumentacji związanej z działaniami video w ramach projektu
 4. Wykonawca przenosi wszystkie prawa autorskie bezpłatnie na rzecz Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia całości praw autorskich majątkowych do utworów na rzecz Zamawiającego wraz z prawem własności nośników oraz egzemplarzy, na których zostaną utrwalone te utwory, niezwłocznie po zrealizowaniu każdego filmu w terminie nie później niż do 10- dnia od dnia zakończenia nagrania.

 1. Pozostałe wymagania, które Wykonawca powinien uwzględnić w ramach oferty:

– Zamawiający rezerwuje sobie prawo do prowadzenia kontroli (jakości i terminowości) zajęć prowadzonych przez Wykonawcę,

 • Zamawiający rezerwuje sobie prawo do wglądu w pełną dokumentację (w tym dokumentację finansową) Wykonawcy dotyczącą realizacji usługi wykonywanej na rzecz Zamawiającego.
 • Składanie i ocena ofert.

1. Oferty prosimy składać w formie pisemnej (dopuszczalne jest przesłanie oferty: listem lub pocztą elektroniczną – podpisane skany dokumentów) do dnia 20.05.2021r. godz. 12:00 na adres Zamawiającego podany poniżej:

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny

ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk

e-mail: sppbprzeworsk1@wp.pl

Jedynym kryterium wyboru oferty: jest najkorzystniejsza cena wykonania.  

Na ofertę składają się:

 1. Formularz ofertowy dołączony w załączniku

W przypadku przesyłania ofert pocztą elektroniczną, ww. dokumenty powinny zostać przesłane w formie skanów.

Osoba upoważniona do kontaktu jest koordynator projektu dostępny pod nr tel. 698 – 041 – 971

Zamawiający rezerwuje sobie prawo do anulowania postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj