test
23.2 C
Jasło
sobota, 15 czerwca, 2024

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny jest organizacją obywatelską, która już od
18 lat prężnie działa na terenie Podkarpacia, a w wielu przypadkach również na obszarze całej Polski.
Powstało ono w 2005 roku, aby nieść pomoc osobom poszkodowanym w wpadkach
komunikacyjnych. Od 31.08.2005 r. posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego. Głównym
celem, który realizuje w tym momencie jest udzielanie nieodpłatnej, kompleksowej pomocy
i wsparcia osobom, które zostały pokrzywdzone przestępstwem oraz świadkom i osobom im
najbliższym. Stowarzyszenie nie zamyka się również na ludzi zmagających się z trudną sytuacją
życiową. Ponad to, niesie także pomoc osobom wykluczonym społecznie i rówieśniczo.
W dzisiejszych czasach, gdy wiele osób nie stać na skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawniczej
czy psychologicznej, bądź też nie wiedzą, gdzie jej szukać, oferta Stowarzyszenia jest atrakcyjna
zarówno dla osób prywatnych, jak i dla instytucji publicznych. Misja, którą obrało sobie
Stowarzyszenie jest niezwykle ważna zarówno z perspektywy obywateli, jak i państwa.
Realnie pomaga ona zwiększyć bezpieczeństwo na terenie naszego kraju
i nie pozwala na pozostawienie osób pokrzywdzonych bez wsparcia, którego tak bardzo potrzebują
w sytuacjach, gdy doświadczają różnego rodzaju przemocy.
Chcąc zapewnić wysoką skuteczność działań pomocowych Stowarzyszenie Przeworsk –
Powiat Bezpieczny prowadzi realizację zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie
udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym.
Jest to możliwe, ponieważ Minister Sprawiedliwości w ramach otwartego konkursu ofert powierzył
właśnie temu Stowarzyszeniu misję świadczenia pomocy na terenie województwa podkarpackiego
w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Krośnie oraz w Lokalnych
Punktach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w: Brzozowie, Jaśle, Lesku i Sanoku. Jest to
projekt kluczowy dla tej organizacji. Dzięki stworzeniu aż pięciu punktów pomocowych, w różnych
częściach całego województwa zmniejsza się dystans, który często rodzi spore trudności. Dobrym
rozwiązaniem jest również dyżur telefoniczny w godzinach pracy poszczególnych punktów, dzięki
temu bowiem jest możliwa natychmiastowa konsultacja oraz rozwianie wszelkich wątpliwości,
jeszcze przed udaniem się do ośrodka pomocy.
Dzięki stworzeniu miejsc, w których obywatel doświadczający różnego rodzaju krzywdy
może bezpłatnie otrzymać pomoc prawną, psychologiczną czy materialną, poziom poczucia
bezpieczeństwa społeczeństwa znacząco wzrasta. Społeczeństwo nie boi się prosić o pomoc
w momencie, gdy ma poczucie, że ta pomoc będzie bardzo realna i konkretna. Właśnie dlatego jakość
świadczonych przez Stowarzyszenie usług jest na najwyższym poziomie. Organizacja współpracuje
z wykwalifikowanym personelem i specjalistami, którzy w profesjonalny sposób zajmą się
trudnościami, z jakimi przychodzą do nich obywatele.

Każda osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez
przestępstwo, może skorzystać z nieodpłatnej pomocy w Ośrodku i w Lokalnych Punktach na
podstawie wniosku samej osoby pokrzywdzonej lub osoby najbliższej. By skorzystać z usług Ośrodka
należy złożyć odpowiedni dokument oraz uprawdopodobnić fakt pokrzywdzenia przestępstwem.
Wraz z wnioskiem należy załączyć również dokumentację dodatkową, która potwierdzi okoliczności
pokrzywdzenia wskazane we wniosku.
Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny prowadzi międzyinstytucjonalną
i kompatybilną współpracę, która stanowi bazę kontaktów bezpośrednich z innymi instytucjami
pomocowymi w oparciu o podpisane porozumienia. Właśnie dzięki temu możliwe jest zapewnienie
szybkiego obiegu informacji, który zwiększa szanse na uzyskanie natychmiastowej pomocy osobom
pokrzywdzonym. Porozumienia w zakresie kompleksowego świadczenia pomocy na zasadzie
wzajemnego poszanowania, wrażliwości, życzliwości, szacunku, zrozumienia i zaufania oraz
wysokiej odpowiedzialności, zapewniają osobom pokrzywdzonym możliwość skorzystania
z bezpłatnych poufnych usług w Okręgowym Ośrodku i w Lokalnych Punktach na terenie
województwa podkarpackiego, zwiększając ich szansę uniknięcia powrotu do wtórnej wiktymizacji.
Na podstawie wieloletniej działalności Stowarzyszenia i wielu doświadczeń pomocowych
można jednoznacznie stwierdzić, że pomoc świadczona poszczególnym osobom pokrzywdzonym
jest tak naprawdę pomocą dla całej rodziny, która również mocno odczuwa skutki przestępstw.
Przychylność osób niosących pomoc i ich aktywna postawa pozwalają pokrzywdzonym odbudować
wiarę, nadzieję, a także pokazać, że mogą oni zmienić swoje życie, poprawić swój los i mieć poczucie
bezpieczeństwa.
Od marca 2005 roku do chwili obecnej Stowarzyszenie udzieliło pomocy dla ponad 27 500
osób w zakresie: pomocy prawnej, psychologicznej, psychoterapeutycznej, psychiatrycznej, mediacji
oraz pomocy rzeczowej. Ponadto organizacja niesie pomoc również osobom dotkniętym: przemocą
domową, uszkodzeniami ciała, bójkami i pobiciami, niealimentacjami, gwałtem, kradzieżą,
rozbojem, oszustwem, uszkodzeniem mienia, wypadkami komunikacyjnymi, groźbami karalnymi,
handlem ludźmi, itp.
Największym sukcesem Stowarzyszenia jest fakt, że w znaczny sposób przyczynia się dzięki
swojej działalności do poprawy stanu bezpieczeństwa na Podkarpaciu. Jako wyraz uznania za swoje
profesjonalne działania, organizacja została uhonorowana Certyfikatem SOW-ik 2015 „za całokształt
dotychczasowej działalności pomocowej, profesjonalizm w podejściu do sposobu rozwiązywania
problemów związanych m.in. z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, a tym samym pomocy
drugiemu człowiekowi, szczególne zaangażowanie w całym Województwie Podkarpackim oraz

aktywną postawę godną uwagi i naśladowania”. Pokazuje to jak ważną misję ma przed sobą
stowarzyszenie oraz jak ważną i potrzebną pracę wykonuje.
Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, tak jak inne tego typu organizacje trzeciego
sektora można wspomóc poprzez przekazanie 1,5% podatku. Dzięki temu każdy z nas rozliczając
swój podatek w realny sposób może wspomóc działania, które tak bardzo zmieniają na lepsze życie
i los wielu osób. Oprócz tego, organizacje można wspomóc dobrowolną darowizną na konto.

KONTAKT

STOWARZYSZENIE PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY
ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk
KRS 0000230557
NIP 7941702212
REGON 180024995
e- mail: sppbprzeworsk1@wp.pl www.przeworskbezpieczny.pl
Numer konta: 43 9106 0008 2001 0013 0198 0001

DUŻUR TELEFONICZNY

w dniach i godzinach pracy Ośrodka i Lokalnych Punktów

531 995 236

W celu nieprzerwanej całodobowej pomocy osobom pokrzywdzonym, świadkom i osobom
im najbliższym od 2014 roku do teraz niesiona jest pomoc poprzez CAŁODOBOWY TELEFON
POMOCOWY o numerze 531 995 236, który jest obsługiwany bezpłatnie przez Prezesa
Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny na zasadzie wolontariatu, zwiększając tym samym
zasięg terytorialny i nieograniczoną dostępność w ciągu całej doby przez wszystkie dni w roku w tym
w niedziele i święta.

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj