15.1 C
Jasło
piątek, 31 maja, 2024

„Bezpieczna Kultura dla Młodych” w Sanoku

13 października w gmachu Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku odbyło się seminarium realizowane przez Fundację Misji Obywatelskiej w ramach projektu pn. „Bezpieczna Kultura dla Młodych”. O godz. 10:30 rozpoczęła się oficjalna część spotkania, którą prowadził Adam Poręba. Głos zabrali:

− dr inż. Mateusz Kaczmarski – Rektor Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku,
− Janusz Cecuła – Wicestarosta Sanocki,
− Artur Kondrat – Zastępca Burmistrza Miasta Sanoka,
− dr Krzysztof Jarosz – Prezes Zarządu SPGK Sanok
− Oskar Jurek – Prezes Zarządu Fundacji

Przedstawiciele instytucji publicznych, władz samorządowych wspólnie podkreślali, jak ważne są wydarzenia promujące lokalną dziedzictwo kulturowe w aspekcie materialnym i niematerialnym dla podnoszenia świadomości kulturowej, historycznej i podtrzymywania więzi wspólnotowych mieszkańców.

Następnie rozpoczęła się część merytoryczna, którą otworzył dr Marcin Paszkiewicz wykładem pt. „Zniszczenia wojenne i straty zaistniałe w powiecie sanockim w latach 1939-1947”. Dr Marcin Paszkiewicz w sposób analityczny przedstawił uczestnikom spotkania straty, jakie doświadczył powiat sanocki oraz poszczególne jego gminy, a także podkreślił skutki okupacji, akcji „Wisła”, które wpłynęły zarówno na mieszkańców zamieszkujących tereny powiatu sanockiego, jak również na lokalną kulturę. Kolejną prelekcję poprowadził dr Łukasz Bajda, który prelekcją pt. „Pisarze, żołnierze, artyści i przedsiębiorcy – dziedzictwo polskich rodzin ziemiańskich w Bieszczadach” przekazał uczestnikom sylwetki osób, które od wieków kształtowały kulturę, wpływały na rozwój lokalnych społeczności zarówno pod względem gospodarczym, jak i kulturowym, a także stanowiły wzór do naśladowania.

W wydarzeniu udział wzięło ponad setka młodych ludzi uczących się na co dzień w sanockich szkołach średnich. Udział tak licznej grupy osób pokazuje otwarcie młodych ludzi na kulturę zarówno w aspekcie ogólnopolskim, jak również wyraża chęć poznania lokalnej i regionalnej historii, która dość często jest niedostrzegana w szkołach przez uczniów i podstawę programową.

Wydarzenie w Sanoku zostało objęte patronatem honorowym przez Powiat Sanocki oraz Miasto Sanok.

Partnerzy | Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
Patronaty honorowe | Piotr Mazurek – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej; Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dr Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki; Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego; Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem; Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie; Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego

„Bezpieczna Kultura dla Młodych” to projekt koordynowany przez Fundację Misji Obywatelskiej, realizowany we współpracy z licznymi ogólnopolskimi i regionalnymi instytucjami, który ma na celu stworzenie platformy uczestnictwa w życiu kulturalnym Polski dla młodych ludzi zainteresowanych polskim dziedzictwem kulturowym. W celu zaprezentowania ogólnej koncepcji zadania Fundacja Misji Obywatelskiej postanowiła oprzeć projekt na czterech filarach:

  1. Pierwszym filarem jest wymiar edukacyjny w zakresie polskiego dziedzictwa kulturowego i jego ochrony. Fundacja uważa, że skuteczna edukacja kulturalna nie tylko rozwija człowieka, lecz także chroni tożsamość narodową jednostki, jak również całego społeczeństwa.
  2. Drugim filarem zadania jest ułatwienie beneficjentom projektu dostępu do kultury, tak aby odbiorcy mogli w sposób praktyczny zaznajomić się z polskim dorobkiem kulturowym i nie byli również ograniczeni do korzystania z kultury za pomocą wyszukiwarki internetowej, gdzie mogą być narażeni na obcowanie z pseudo kulturą).
  3. Trzeci filar ma wymiar naukowy. Fundacja słusznie zdiagnozowała potrzebę stałych badań nowych aspektów dotyczących zagrożeń dla kultury, tak aby uchronić społeczeństwo przed zakłamaniami, dezinformacją na temat polskiego dorobku kulturowego zarówno przed wrogimi działaniami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi.
  4. Czwartym filarem, który Fundacja uważa za niezbędny jest propagowanie twórczego współtworzenia polskiego dziedzictwa kulturowego w duchu patriotycznym. Zakres tematyczny seminariów składa się z trzech bloków tematycznych: filozoficznego, kulturowego i związanego z naukami o bezpieczeństwie. W ramach pierwszego bloku poruszamy zagadnienia związane z polską myślą społeczno-polityczną narodową oraz konserwatywną. Drugi blok tematyczny obejmuje tematy związane z polskim dziedzictwem kulturowym mając na względzie specyfikę danej społeczności lokalnej i regionu. Trzeci zaś blok tematyczny dotyczy spraw związanych z bezpieczeństwem kulturowym, ochroną
    polskiego dziedzictwa materialnego i niematerialnego, przeciwdziałaniem dezinformacji w kulturze. Katalog wymienionych bloków tematycznych ma charakter otwarty i w zależności od potrzeb grupy docelowej może ulegać zmianom. Prelegentami są najlepsi specjaliści i praktycy w danej dziedzinie, m.in. historycy, kulturoznawcy, filozofowie, przedstawiciele instytucji związanych z bezpieczeństwem. Celem działania jest upowszechnienie wiedzy na temat kultury i historii, jak również wzmocnienie więzi społecznych i kształtowanie tożsamości narodowej w oparciu o spuściznę poprzednich pokoleń Polaków.
    Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego
    i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Źródło: Fundacja Misji Obywatelskiej

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj