4 C
Jasło
niedziela, 21 kwietnia, 2024

Kwietniowa sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego za nami

Kwestia poprawy infrastruktury kolejowej, by rozwijać korytarze transportowe między Polską a Ukrainą, pomocy dla Ukrainy, informacja o wynikach finansowych podmiotów leczniczych nadzorowanych przez samorząd województwa – to tylko część ważnych tematów, którymi zajęli się radni województwa, podczas kwietniowej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Zanim jednak radni podjęli kwestie kluczowe dla rozwoju regionu, odbyła się uroczystość wręczenia Srebrnego Krzyża Zasługi przyznanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę dla Marcina Purgacza – dyrektora Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej.

Wręczenia odznaczenia dokonali wspólnie wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa Władysław Ortyl oraz przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

Zasługi odznaczonego przedstawił wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś.

Uhonorowany został człowiek, który swą pracą i swoim życiem wypełnia bezcenną misję edukowania młodzieży, wychowywania jej, ukazywania i uczenia wartości oraz wskazywania życiowych dróg. Zaangażowanie naszego odznaczonego, talenty, pasja i profesjonalizm mają bezpośredni udział nie tylko w edukowaniu młodych ludzi, ale także w stwarzaniu im szans rozwoju, zdobywaniu przez nich sukcesów, także o randze międzynarodowej, kształtowaniu poczucia własnej wartości, a tym samym przekładają się wprost na budowanie przyszłości młodzieży – mówił wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś, wymieniając liczne aktywności zawodowe oraz ukazując zaangażowanie w życie społeczne regionu.  

Marcin Purgacz od lat jest nauczycielem dyplomowanym przedmiotów zawodowych – gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych a od dwóch lat dyrektorem Zespołu Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie. Jest członkiem wielu prestiżowych stowarzyszeń branżowych. Od lat angażuje się w wiele branżowych konkursów ogólnopolskich a nawet międzynarodowych, w których uczniowie prezentują swoje talenty, zdobywając nowe umiejętności i bezcenne doświadczenie. Wśród nich jest między innymi  międzynarodowy konkurs kulinarny w Berlinie, gdzie uczniowie z Rzeszowa zdobyli pierwsze miejsce. Od 15 lat Marcin Purgacz jest współorganizatorem prestiżowego konkursu dla szkół gastronomicznych Europejski Konkurs Kulinarny, który jest integralną częścią organizowanych przez samorząd województwa Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej „Ekogala”. Jakość podkarpackiej żywności promuje także jako ambasador marek: Podkarpackie Smaki i Kulinarny Szlak Podkarpackich Smaków. Praca nauczyciela, pedagoga, mentora przeplata się z zaangażowaniem w życie społeczne i wielką aktywność w wielu wymiarach działalności społecznej. ich z gminy Trzebownisko, wspieranie licznych zbiórek oraz akcji pomocy dla osób starszych, samotnych i bezdomnych.

Gratulacje dla dyrektora oraz szkoły przekazali marszałek Władysław Ortyl oraz prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek. Po wręczeniu odznaczenia Marcin Purgacz dziękował za dostrzeżenie jego pracy i starań oraz podkreślał, że na sukcesy szkoły składa się cała jej społeczność. 

Dziś w czasie sesji procedujemy wiele ważnych kwestii, wśród których nie może zabraknąć spraw dotyczących pomocy dla Ukrainy oraz dla ukraińskich uchodźców – podkreślał prowadzący sesję przewodniczący Jerzy Borcz.  

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przedstawiła radnym skalę pomocy, jaka z poziomu regionu udzielna jest obywatelom ukraińskim, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Od 24 lutego do chwili obecnej Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej przy wjeździe do Polski odprawił 1,6 mln osób, z czego ponad 550 tysięcy w ruchu pieszym i niespełna 200 tysięcy w ruchu kolejowym. Jesteśmy regionem recepcyjnym, przyjmującym uchodźców na jakiś czas i tworzącym im szansę transportu do miejsc, gdzie znajdą schronienie na czas, jaki będzie potrzebny. Do tej pory prawie 12, 5 tysiąca uchodźców skorzystało z pomocy medycznej w punktach medycznych naszego regionu- mówiła wojewoda. Do tej pory do Ukrainy trafiło tysiące ton pomocy różnego rodzaju asortymentu. Z samych tylko magazynów wojewódzkich wysłane zostało prawie  6 tysięcy ton pomocy na Ukrainę. W tym momencie w naszym regionie przebywa. Prawie 25 tysięcy uchodźców z objętej wojną Ukrainy, z czego prawie 19 tysięcy zamieszkuje u osób prywatnych, co ukazuje wielką solidarność Polaków – mówiła wojewoda Ewa Leniart, dziękując wszystkim samorządom, osobom, służbom, instytucjom, wolontariuszom i firmom zaangażowanym w akcję pomocy.

Radni pochyli się nad kwestią poprawy infrastruktury kolejowej, która pozwoli na poprawę korytarzy transportowych pomiędzy Polską a Ukrainą.

Stanowisko, które przygotowaliśmy jest wyrazem tego, jak mieszkańcy Podkarpacia starają się i umieją  wczuć się w to, co dzieje się na Ukrainie i chcą podejmować konkretne działania w tym zakresie, kiedy tak bardzo potrzebny jest i będzie transport na Ukrainę drogą lądową towarów i dostaw – mówił Andrzej Ćwierz przewodniczący sejmikowej komisji bezpieczeństwa.

Radny zaprezentował radnym stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego wobec konieczności poprawy infrastruktury kolejowej na potrzeby jak najszybszego uruchomienia nowych korytarzy transportowych pomiędzy Polską a Ukrainą.

Nasze stanowisko wpisuje się w zamierzenia polskiego rządu i premiera Mateusza Morawieckiego. Zależy nam, aby te potrzebne inwestycje były realizowane szybko i skutecznie. Nasze stanowisko skierujemy do  najważniejszych osób w państwie – mówił wicemarszałek Piotr Pilch. 

W swoim stanowisku radni zwrócili uwagę, że w obliczu konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy nastąpiła zmiana geopolitycznego znaczenia Polski południowo-wschodniej w  szczególności pod kątem wykorzystania linii kolejowych jako dodatkowych korytarzy transportowych pomiędzy Polską a Ukrainą. Istniejące linie kolejowe nr 108 Stróże-Krościenko, nr 102 Przemyśl-Malhowice, nr 101 Munina-Hrebenne  prowadzące do granicy z Ukrainą oraz nr 123 Hurko – Krówniki, nr 120 łącznica od linii kolejowej 102 do Krównik, nr 124 Medyka – Chałupki Medyckie, nr 121 łącznica od linii kolejowej  nr 91 do Chałupek Medyckich jak również prac rewitalizacyjnych na linii kolejowej nr 79 Padew – Wola Baranowska wraz z rozbudową terminala LHS i Linii Hutniczej Szerokotorowej nr 65 dają możliwość dodatkowego wykorzystania w transporcie pasażerskim jak i towarowym. Obecny stan techniczny linii jest niezadowalający. Tym samym konieczne jest wykonanie prac rewitalizacyjnych we wszystkich branżach kolejowych: torowej, mostowej, konstrukcyjno-budowlanej, teletechnicznej, energetycznej, melioracyjnej, instalacyjnej i SRK.

Jak uważają radni realizacja inwestycji powinna umożliwić uzyskanie parametrów konstrukcyjnych umożliwiających transport pociągów pasażerskich i towarowych z możliwością maksymalnych prędkości handlowych ekonomicznie uzasadnionych. Samorząd Województwa Podkarpackiego stoi na stanowisku, że po wykonaniu  prac rewitalizacyjnych powstaną dodatkowe możliwości w ruchu tak transgranicznym jak i  lokalnym ruchu kolejowym – czytamy w stanowisku Sejmiku. W tym stanie rzeczy niniejsza uchwała stanowi formę Apelu który będzie skierowany do Sejmu RP, Rządu RP, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A oraz Komisji Europejskiej. Radni przyjęli stanowisko jednogłośnie.

W czasie sesji marszałek Władysław Ortyl przedstawił informację o wstępnych wynikach finansowych i działalności leczniczej za 2021 rok podmiotów leczniczych, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego. 

Poprawiły się wyniki finansowe naszych placówek ochrony zdrowia. Nie jesteśmy jeszcze do końca nimi usatysfakcjonowani, muszą nad tym pracować i dyrektorzy i całe zespoły, muszą przechodzić przez proces minimalizacji kosztów  utrzymania, przechodziliśmy przez trudną sytuację związaną z covidem, teraz mamy trudną sytuację z uchodźcami, wszystko to wpływa na wynik finansowy. Jest on dobry, jest tendencja do zmniejszania zobowiązań. Poza jednym szpitalem, w Tarnobrzegu, szpitale poprawiły swoje wyniki, choć on także ma wynik lepszy- mówił w czasie sesji marszałek Władysław Ortyl – Mamy 14 podmiotów leczniczych, 10 tysięcy pracowników w nich, w ubiegłym roku w naszych szpitalach przyjęliśmy 230 tysięcy pacjentów. To pokazuje skalę tego, jak wielka jest praca podkarpackich szpitali – zaznaczył marszałek.

Prezentacja  wyników wywołała żywą dyskusję, w czasie której słowa uznania pod adresem dyrektorów podkarpackich szpitali skierowali członek zarządu Stanisław Kruczek oraz radny województwa Stefan Bieszczad. Glos zabrała także Barbara Stawarz dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Ojca Pio w Przemyślu. 

Radni województwa w czasie kwietniowej sesji zdecydowali o przekazaniu dotacji dla dwóch samorządów z regionu.

Każda działalność, która łączy się z uruchomieniem nowego przedsięwzięcia, czy stworzeniem nowych szans inwestycyjnych jest ważna dla nas jako samorządu województwa, bo jest ona szansą rozwoju dla różnych części regionu – podkreśla marszałek Władysław Ortyl – Dla przykładu nasz wkład jako województwa pozwala wykonać małą inwestycję drogową a jednocześnie pomóc uruchomić wielką inwestycję, bo w Jedliczu powstanie kompleks do produkcji bioetanolu, druga taka inwestycja na świecie, ekologiczna inwestycja, do wykonania której niezbędne są trzy kilometry drogi 3, które pomożemy wybudować – podkreślał marszałek Władysław Oryl.

Radni poprali pomoc w wysokości ponad 160 tysięcy złotych dla powiatu krośnieńskiego na budowę drogi publicznej relacji Potok-Jedlicze, która prowadzić będzie m. in. do Orlen Południe S.A. Zakład w Jedliczu, gdzie planowana jest budowa nowoczesnej biorafinerii.

Pomoc finansowa, dzięki decyzji sejmiku województwa trafi także do gminy Świlcza. 130 tysięcy złotych  z budżetu regionu pomoże zrealizować studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które są niezbędne dla utworzenia strefy inwestycyjnej w gminie Świlcza.

Musimy działać, wspierać, inwestować  z myśląc o przyszłości – podkreślał marszałek Ortyl prezentując założenia dokumentów planistycznych dla dużego terenu inwestycyjnego w Świlczy.

W czasie kończącej kwiecień sesji radni zdecydowali także o udzieleniu dotacji na podkarpackich uczelni wyższych na organizację Podkarpackich Juwenaliów Studenckich pod patronatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Dotację otrzymali Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łuksiewicza w Rzeszowie, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie oraz Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku.

Źródło: podkarpackie.pl

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj