14.6 C
Jasło
środa, 29 maja, 2024

Powstało Centrum Rozwoju Społecznego w Boguchwale

W Boguchwale zainaugurowano działalność świetlicy dla dzieci i młodzieży, placówki wsparcia dziennego dla rodzin oraz Klubu Seniora przy Centrum Rozwoju Społecznego.

W wydarzeniu wzięła udział minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, poseł na Sejm RP Teresa Pamuła oraz poseł na Sejm RP Krzysztof Sobolewski, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, członek zarządu województwa Stanisław Kruczek, przedstawiciele lokalnego samorządu oraz mieszkańcy Boguchwały.

Uroczystość otworzył burmistrz miasta Wiesław Kąkol. Poinformował zebranych o celach przeświecających powstaniu Centrum oraz najuważniejszych aspektach zakończonych prac budowlanych.

Obecna w Boguchwale szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, mówiła o konieczności nowych rozwiązań, które przyspieszą rozwój gospodarczy i społeczny kraju.

– Zależy nam na tym, by nasz kraj jeszcze intensywniej rozwijać. Naszej gospodarce i polskiemu społeczeństwu potrzebna jest dodatkowa siła, aby ten rozwój mógł następować. Takim rozwiązaniem jest Polski Ład, który pokazuje kierunki działania – mówiła Marlena Maląg.

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreślała kompletność oddanej inwestycji.

– Zrealizowany został modelowy projekt, którego doświadczenia chcemy wykorzystać w nowej perspektywy finansowej UE – mówiła w trakcie uroczystości uruchomienia Centrum.

Wojewoda Ewa Leniart zwróciła się do mieszkańców Boguchwały. Gratulowała zakończonej inwestycji, która znacząco wpływa na jakość ich życia.

– Z punktu widzenia województwa wiemy na pewno, że bardzo ważne są kwestie infrastruktury komunikacyjnej, rozwoju przemysłu, utrzymania i stworzenia nowych miejsc pracy, ale równie ważne są warunki życia mieszkańców naszego regionu i poszczególnych gmin – mówiła Ewa Leniart.– Każda gmina ma swoją specyfikę. Państwo, ze względu na bliskie sąsiedztwo ze stolicą województwa, musicie zaznaczyć swoją odrębność i doskonale się to Państwu udaje. Ogromne znaczenie ma dla was Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Już jutro zafunkcjonuje nowa inicjatywa, mianowicie lokalny bazarek produktów prosto od rolnika. Cieszę się zatem, że Boguchwała i pod tym względem jest pionierem, bo rolnictwo – zarówno dla Podkarpacia, jak i dla całego kraju – jest sprawą absolutnie kluczową – dodała Ewa Leniart.

Głównym celem przedsięwzięcia było utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego, którego działalność przyczyni się do zniwelowania niekorzystnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji, poprzez poprawę zaradności i zdolności
w przezwyciężaniu różnego rodzaju trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,  osób starszych 60+ które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki. Centrum jest także miejscem, gdzie swoje siedziby posiadają organizacje społeczne, czy kulturalne m.in.: Klub AA, koło wędkarskie, Stowarzyszenie Aktywny Senior, Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Zespół Pieśni i Tańca Kompanija, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Boguchwała.

Inwestycja polegała na przebudowie istniejącego obiektu wraz z instalacjami wewnętrznymi i częściową przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego. Roboty związane z przebudową polegały na robotach demontażowych, przebudowie ścian wewnętrznych, wykonaniu schodów wyrównawczych i pochylni na piętrze, termoizolacji,
a także nowych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, c.o, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i monitoringu. Wykonano również montaż platformy podnośnikowej wewnętrznej, a także schodołaz dla osób poruszających się na wózkach. W ramach zagospodarowania terenu powstał m.in. taras i pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa budynku wyniosła ponad 1 300 m2, a koszt przebudowy to blisko 5,3 mln zł.

Prace zakończyły się wiosną tego roku. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu partnerskiego „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VI, Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Źródło: rzeszow.uw.gov.pl

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj