11.3 C
Jasło
wtorek, 23 kwietnia, 2024

Skuteczne działania Mirosława Hajnosza w Kańczudze

W ciągu ostatnich kilku tygodni na obszarze Parku Miejskiego w Kańczudze zostały wykonane prace związane z usunięciem gniazd gawronów, mające na celu ograniczenie populacji gawronów w tym miejscu oraz powstających zabrudzeń. Zgodnie z literą prawa czynności takie można wykonywać od dnia 16 października do końca lutego z obiektów budowlanych lub terenów zieleni takich jak parki, jeżeli wymagają tego względy sanitarne lub bezpieczeństwa.

W sprawie tej niejednokrotnie głos zabierali m.in. osoby zamieszkujące najbliżej położonych osiedli oraz Przewodniczący Zarządu Osiedla Parkowe Mirosław Hajnosz, mówiąc o zanieczyszczeniach i odchodach pozostawianych przez gawrony. Mieszkańcy wiele razy zgłaszali powstające zagrożenie na ogólnodostępnych zebraniach, prosząc o rozwiązanie zaistniałego problemu. Na sesji Rady Miejskiej w marcu 2021 r. został złożony wniosek w tej sprawie.

Ogromny hałas i ogromna ilość odchodów

Jak przekonuje przewodniczący Hajnosz, kluczowym powodem podejmowanych działań jest postępujący od dłuższego czasu niekontrolowany rozrost kolonii gawronów, w wyniku czego ptaki te stały się bardzo uciążliwe dla osób zamieszkujących okoliczne osiedla. Nieznośny wrzask od wczesnych godzin porannych, przez 24 godziny na dobę. Odchody na chodnikach alei parkowej, na pojazdach i garderobie przechodniów, a także na ławkach w parku, doprowadzają do braku możliwości komfortowego odpoczynku. Ponadto zmienne warunki atmosferyczne, dodatnie letnie temperatury oraz deszcze, potęgują nieprzyjemny odór odchodów, doprowadzając do ogromnego zagrożenia sanitarno – epidemiologicznego.

Warto podkreślić fakt, że park miejski stanowi wyłączne miejsce do możliwej rekreacji i wypoczynku. Zlokalizowany jest on w centrum miasta pomiędzy dwoma dużymi osiedlami mieszkalnymi (bloki – osiedle Parkowe oraz domy jednorodzinne – osiedle Armii Krajowej), jest tym samym kluczowym traktem pieszym, pomiędzy tymi osiedlami. Oprócz tego usytuowany jest niedaleko Miejsko – Gminnego żłobka i przedszkola, Zespołu szkół, a także innych obiektów użyteczności publicznej.

Zezwolenie na płoszenie gawronów metodą sokolniczą

W wyniku wieloletnich starań i zgłoszeń o rozwiązanie sprawy zanieczyszczania parku przez gawrony, władze Miasta i Gminy Kańczuga, pismem z dnia 13.04.2021 r. wystąpiły do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych gatunkową ochroną poprzez płoszenie i niepokojenie gawrona na terenie parku miejskiego oraz wydanie decyzji zezwalającej na płoszenie gawronów metodą sokolniczą.

W dniu 13.09.2021 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyraziła zgodę na odstępstwo od zakazu umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu w okresie lęgowym w stosunku do 800 osobników gawrona i wydała pozytywną decyzję zezwalającą na płoszenie gawronów z parku miejskim w Kańczudze metodą sokolniczą.

Zanim została wydana decyzja na terenie parku 30 kwietnia 2021 r. odbyła się wizja lokalna w której uczestniczyli m.in. Przedstawiciele RDOŚ w Rzeszowie, pracownik urzędu miasta i gminy ds. rolnictwa, leśnictwa, ochrony zwierząt i gospodarki wodnej oraz Przewodniczący Zarządu Osiedla Parkowe.

W wyniku RDOŚ płoszenie gawronów z parku w Kańczudze metodą sokolniczą ma odbywać się w terminie od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2022 r. jednakże jak przekazuje nam przewodniczący Hajnosz według zdobytej przez niego wiedzy od decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odwołały się Towarzystwo Ochrony Przyrody i Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i sprawa trafiła do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

To jedynie tymczasowe rozwiązanie

W opinii przewodniczącego samo usunięcie gniazd gawronich z drzew powinno być wykonywane regularnie, jest jednak rozwiązaniem tymczasowym i nie rozwiąże kłopotu obecności parku gawronów w parku, gdyż ptaki te nie mając przeszkody w postaci odstraszającego je sokoła będą mogły swobodnie odbudować swoje gniazda.

Z racji na istotny interes społeczny oraz oczekiwania mieszkańców, będą zatem zgłaszane do burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga Andrzeja Żygadły, kolejne wnioski o podjęcie dalszych działań, celem uzyskania prawomocnej decyzji zezwalającej na płoszenie gawronów.

Odstraszanie gawronów

Pragniemy podkreślić, że z kłopotem ptaków zanieczyszczających miejskie parki czy budynki użyteczności publicznej, na przestrzeni ostatnich lat borykało się już wiele samorządów w województwie podkarpackim, m.in. Jasło, Jarosław czy Rzeszów.

Do odstraszania tego gatunku ptaka stosowane jest m.in. płoszenie urządzeniami biosonicznymi mającymi emitować nieprzyjemne dla ptaków dźwięki. Innymi metodami są: płoszenie hukowe, płoszenie nagraniami odgłosów ptasich drapieżników, odstraszanie przy użyciu sylwetek ptaków drapieżnych, czy zrzucanie nie zasiedlonych gniazd.

Płoszenie przy użyciu metod sokolniczych, okazuje się jednak najskuteczniejsze i jest stosowane w większości krajów zachodnich, jak np. Wielka Brytania. Wykorzystuje się tu instynktowną obawę ptactwa przed skrzydlatymi drapieżnikami. Po pewnym czasie gawrony na stałe wynoszą się np. z parku i poszukują innych miejsc do zasiedlenia.

Źródło: informacja prasowa

Najnowsze

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj